1
00:00:01,210 --> 00:00:03,150
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,210 --> 00:00:04,900
Operace Willoughby začíná.

3
00:00:04,910 --> 00:00:06,839
Naším cílem je Kai Chen.

4
00:00:06,840 --> 00:00:08,579
Bohatý byznysmen podezřelý ze spáchání

5
00:00:08,580 --> 00:00:11,479
zločinů kvůli ovlivnění akciového trhu.

6
00:00:11,480 --> 00:00:13,579
Reeves byl vytrénován jako pilot,

7
00:00:13,580 --> 00:00:15,049
aby infiltroval Chenovu operaci.

8
00:00:15,050 --> 00:00:17,480
Dostaňte ho odtamtud, hned!

9
00:00:17,490 --> 00:00:19,049
Přihlásil jsem se
jako dobrovolník na Willoughby.

10
00:00:19,050 --> 00:00:20,189
Věděl jsem, na co jsem se přihlásil.

11
00:00:20,190 --> 00:00:22,059
Nech mě to dotáhnout do konce.

12
00:00:22,060 --> 00:00:24,089
NSA má nové záznamy ze včerejška.

13
00:00:24,090 --> 00:00:26,089
- Stejní volající.
- Dej to Qasimovi.

14
00:00:26,090 --> 00:00:28,399
Qasime, tyhle konverzace,
které posloucháš,

15
00:00:28,400 --> 00:00:30,640
jsou o teroristovi,
kterého už měsíce sledujeme.

16
00:00:32,830 --> 00:00:35,299
Bishopová, přestaň myslet na pomstu.

17
00:00:35,300 --> 00:00:36,569
Nesmíš se do toho plést.

18
00:00:36,570 --> 00:00:38,300
Jestli se Gibbs dozví,
že na tom děláš

19
00:00:38,310 --> 00:00:39,409
a že ti pomáhám,

20
00:00:39,410 --> 00:00:40,709
tak nás oba zabije.

21
00:00:40,710 --> 00:00:43,510
Jsem ochotna to risknout.

22
00:01:16,980 --> 00:01:20,049
Velitelko Turnerová.

23
00:01:20,050 --> 00:01:22,149
Nepozdravíte?

24
00:01:22,150 --> 00:01:24,280
Kdo to je?
........