1
00:00:04,755 --> 00:00:06,124
Vítejte u velkého finále

2
00:00:06,159 --> 00:00:08,979
jedné z největších
světových kulinářských soutěží.

3
00:00:09,099 --> 00:00:11,259
Tři nejlepší amatérští kuchaři
v Americe

4
00:00:11,339 --> 00:00:14,912
se utkají v nejnáročnějším souboji,
jaký kdy zažili.

5
00:00:15,340 --> 00:00:18,956
Tohle je událost,
na jakou jsme všichni čekali.

6
00:00:19,964 --> 00:00:21,731
Finále Masterchefa.

7
00:00:24,969 --> 00:00:26,969
MasterChef! MasterChef!

8
00:00:27,004 --> 00:00:29,271
Začalo to desítkami tisíc

9
00:00:29,307 --> 00:00:32,475
nadějných amatérských kuchařů
ze všech koutů země.

10
00:00:33,059 --> 00:00:34,910
Hledali jsme důkladně

11
00:00:34,946 --> 00:00:38,948
s nadějí, že nalezneme
dalšího amerického Masterchefa.

12
00:00:39,531 --> 00:00:42,051
Tohle nenaučíš.
Je to výborné.

13
00:00:42,086 --> 00:00:44,720
Ti, kteří nás zaujali a dostali
bílou zástěru...

14
00:00:44,756 --> 00:00:46,322
MasterChef!

15
00:00:46,357 --> 00:00:49,058
... poté započali
životní kulinářskou cestu.

16
00:00:49,448 --> 00:00:52,495
Prosím přivítejte Wolfganga Pucka!

17
00:00:52,530 --> 00:00:54,830
V tomto ročníku
měli soutěžící tu čest

18
00:00:54,866 --> 00:00:57,967
učit se od nejzvučnějších jmen
kulinářského světa.

19
00:00:58,002 --> 00:00:59,668
Nemarněte čas.

20
00:00:59,704 --> 00:01:01,470
Zvládli ustát ohromný tlak...

21
00:01:01,506 --> 00:01:03,272
- Davide.
- Zapomeňte.

22
00:01:03,307 --> 00:01:05,741
- On odchází.
- Nathane, mluv.
........