1
00:01:40,184 --> 00:01:44,396
<i>Postupem času
se v životě vše rozostřuje.</i>

2
00:01:47,357 --> 00:01:49,776
<i>Zůstávají pouze vzpomínky.</i>

3
00:01:51,778 --> 00:01:54,031
<i>Některé jsou pravdivé,</i>

4
00:01:54,239 --> 00:01:56,158
<i>jiné nepravdivé.</i>

5
00:01:57,993 --> 00:02:00,454
<i>Pamatuji si ji velmi dobře.</i>

6
00:02:00,537 --> 00:02:02,706
<i>Alespoň si to myslím.</i>

7
00:02:03,540 --> 00:02:05,417
<i>Byla bojovnice.</i>

8
00:02:06,251 --> 00:02:08,921
<i>V minulosti jste museli být,</i>

9
00:02:09,087 --> 00:02:11,256
<i>abyste vůbec přežili.</i>

10
00:02:30,317 --> 00:02:35,280
<i>Kapitola první
Zjevení</i>

11
00:02:39,493 --> 00:02:41,578
Zhluboka dýchej, jako ona.

12
00:02:43,580 --> 00:02:45,624
A teď tlač. Teď!

13
00:02:59,346 --> 00:03:00,889
Mockrát děkuju.

14
00:03:02,599 --> 00:03:03,725
Nashle.

15
00:03:06,061 --> 00:03:08,146
Uvidíme se za pár dnů, že?

16
00:03:21,785 --> 00:03:22,911
Mami...

17
00:03:23,787 --> 00:03:24,913
Jdeš?

18
00:03:31,712 --> 00:03:33,755
- Dobré ráno!
- Ahoj, Liz!

19
00:03:46,143 --> 00:03:47,186
Tady.

20
00:04:20,719 --> 00:04:23,931
- <i>Tohle nedovolím.</i>
- Liz, musí se naučit střílet.

21
00:04:23,931 --> 00:04:26,683
- <i>Já se to učit nemusela.</i>
- Stejně se to naučí.

22
00:04:26,683 --> 00:04:29,228
Raději tady,
než potají někde jinde.

23
00:04:34,483 --> 00:04:37,277
- Děsíš svou matku.
- Není to moje matka.

24
........