1
00:00:58,950 --> 00:01:00,830
<i>V obrovském vesmíru</i>

2
00:01:01,000 --> 00:01:04,370
<i>se náhodou setkaly
dvě samostatné hvězdy</i>

3
00:01:04,620 --> 00:01:06,120
<i>a byly k sobě přitahovány.</i>

4
00:01:06,410 --> 00:01:09,700
<i>Existence lásky je cyklická jako příliv.</i>

5
00:01:10,450 --> 00:01:11,990
<i>Na nebi plném hvězd</i>

6
00:01:12,290 --> 00:01:16,790
<i>jsi jen ty třpytivou a zářící hvězdou.</i>

7
00:03:36,250 --> 00:03:36,990
Prober se!

8
00:03:37,700 --> 00:03:39,580
Hej, dávej pozor,

9
00:03:39,870 --> 00:03:41,870
nebo ti zas vynadají.

10
00:03:52,750 --> 00:03:53,490
Su Sing-jü.

11
00:03:53,830 --> 00:03:55,740
- Co je s tebou? Pohni.
- Jasně.

12
00:03:56,540 --> 00:03:59,370
Siao Tchien-sin, kde mám vodu?

13
00:03:59,620 --> 00:04:00,370
Už jdu.

14
00:04:01,410 --> 00:04:01,910
Prosím.

15
00:04:03,620 --> 00:04:04,740
Zhubla jsi.

16
00:04:07,290 --> 00:04:08,490
A jsi nějak vlhká.

17
00:04:12,910 --> 00:04:13,830
Co sakra blbneš?

18
00:04:15,750 --> 00:04:17,410
Chladím ti horkou hlavu.

19
00:04:19,120 --> 00:04:20,290
Karma.

20
00:04:38,700 --> 00:04:39,700
Díky.

21
00:04:44,000 --> 00:04:45,290
Za chvíli něco uvidíš.

22
00:04:46,370 --> 00:04:47,740
Zdar, všichni!

23
00:04:48,910 --> 00:04:51,660
Jsme Chodící XL!

24
00:04:54,750 --> 00:04:56,290
Rozjedeme to!

25
00:05:25,500 --> 00:05:28,330
........