1
00:00:07,790 --> 00:00:10,460
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,378 --> 00:00:13,254
TENTO SERIÁL JE ZALOŽEN
NA SKUTEČNÝCH UDÁLOSTECH.

3
00:00:13,337 --> 00:00:14,255
NĚKTERÉ POSTAVY, JMÉNA, FIRMY,
UDÁLOSTI A MÍSTA

4
00:00:14,338 --> 00:00:15,256
JSOU SMYŠLENÉ ZA ÚČELEM DRAMATIZACE.

5
00:00:15,339 --> 00:00:16,215
PŘÍPADNÁ PODOBNOST SE JMÉNEM,
POVAHOU ČI MINULOSTÍ JAKÉKOLIV Z POSTAV

6
00:00:16,299 --> 00:00:17,175
JE ČISTĚ NÁHODNÁ A NEÚMYSLNÁ.

7
00:00:19,302 --> 00:00:23,097
<i>Když se veřejnost dozvěděla detaily</i>
<i>o životním stylu</i>

8
00:00:23,181 --> 00:00:25,141
<i>vězňů v La Catedral,</i>

9
00:00:25,224 --> 00:00:28,895
<i>policie zahájila vyšetřování údajných </i>
<i>zločinů,</i>

10
00:00:28,978 --> 00:00:32,440
<i>spáchaných Pablem Escobarem zpoza mříží.</i>

11
00:00:32,523 --> 00:00:36,777
<i>Hlavním předmětem vyšetřování je</i>
<i>momentálně zmizení</i>

12
00:00:36,861 --> 00:00:38,863
<i>Gerarda Moncady a Fernanda Galeana.</i>

13
00:00:41,574 --> 00:00:42,408
Agente Peno?

14
00:00:42,992 --> 00:00:43,826
Co je tohle?

15
00:00:43,910 --> 00:00:45,036
Od vedení.

16
00:00:46,162 --> 00:00:47,163
Dostal jsem pohled.

17
00:00:50,333 --> 00:00:51,209
Od CIA.

18
00:00:52,084 --> 00:00:54,712
„Gratulujeme,
Ústřední zpravodajská služba.“

19
00:00:54,795 --> 00:00:58,132
Způsobilo to větší poprask, než jsme
očekávali, ne?

20
00:00:58,216 --> 00:00:59,926
Doufám, že v tom vězení uhnije.

21
00:01:00,009 --> 00:01:02,553
Ne tak rychle.
Nejdřív ho musíme transportovat.

22
00:01:03,179 --> 00:01:05,139
- Jasně jsem vám řekla...
- My to nebyli.

23
00:01:05,223 --> 00:01:07,725
........