1
00:01:03,530 --> 00:01:05,530
preložil eXfaiLo

2
00:01:05,530 --> 00:01:07,530
www.titulky.com

3
00:01:08,160 --> 00:01:10,210
Troy, prestaň klamať.

4
00:01:10,210 --> 00:01:13,210
Neklamem, ten neger
mal tak veľký melón.

5
00:01:13,210 --> 00:01:15,030
"Aký melón, pán Rand?"

6
00:01:15,030 --> 00:01:16,420
Zasmial som sa!

7
00:01:16,420 --> 00:01:19,920
"Aký melón, pán Rand?",
len tak si tam sedel.

8
00:01:19,920 --> 00:01:21,980
- Čo povedal?
- Nič nepovedal.

9
00:01:21,980 --> 00:01:24,670
Zistil, že keď ten neger
ani nevie, že drží melón,

10
00:01:24,670 --> 00:01:26,430
tak nič z neho nedostane.

11
00:01:26,430 --> 00:01:29,220
Snažil sa ho schovať pod kabát.

12
00:01:29,230 --> 00:01:31,840
Bál sa, že ho biely uvidí brať domov.

13
00:01:32,290 --> 00:01:35,170
Ja som ako ty, nemám
na takých ľudí čas.

14
00:01:35,170 --> 00:01:36,470
Bol naštvaný pretože

15
00:01:36,470 --> 00:01:38,830
videl chlapa z odborov sa baviť s Random?

16
00:01:38,830 --> 00:01:40,130
On prišiel za mňou, že

17
00:01:40,140 --> 00:01:42,020
nás vyhodia kvôli Troy Maxsonovi.

18
00:01:42,020 --> 00:01:43,980
Povedal som mu nech ide preč.

19
00:01:43,980 --> 00:01:46,830
Odišiel a nazval ťa problémovým.

20
00:01:47,130 --> 00:01:49,700
- A, čo povedal pán Rand?
- Nič.

21
00:01:49,700 --> 00:01:52,230
Povedal nech idem
za komisárom budúci piatok.

22
00:01:52,230 --> 00:01:54,110
Zavolali ma za nimi.

23
00:01:54,110 --> 00:01:57,420
Pokiaľ máš vyplnenú sťažnosť
tak ťa nemôžu vyhodiť.

........