1
00:00:00,016 --> 00:00:02,107
<i>- V minulých dílech...</i>
<i>- Vaše dcera nakreslila.</i>

2
00:00:02,132 --> 00:00:04,640
<i>velmi neobvyklou
kombinaci symbolů.</i>

3
00:00:04,695 --> 00:00:06,757
<i>Děsí mě to.</i>

4
00:00:06,782 --> 00:00:10,230
- Řekneš mi, kde je ten tunel?
- Ne. - Něco začíná.

5
00:00:10,255 --> 00:00:12,128
Je to něco,
co zatím není skutečnost.

6
00:00:12,172 --> 00:00:15,848
- Něco se teprve stane?
- Víš kde? - Za zrcadlem.

7
00:00:16,109 --> 00:00:19,468
Myslím, že nám nezbývá
moc času, než to přijde.

8
00:00:22,128 --> 00:00:24,128
<i>Říká se, že nic
není jistější než smrt</i>

9
00:00:24,153 --> 00:00:27,627
a nic není nejistější
než čas umírání.

10
00:00:28,759 --> 00:00:30,960
Myslíš, že se Eve nemůže
dívat do všech zrcadel,

11
00:00:30,994 --> 00:00:33,719
- nebo jsou to jen některá?
- Viděla toho lebkouna

12
00:00:33,744 --> 00:00:36,884
v zrcátku v obchodě,
i v zrcadle u Nicka,

13
00:00:36,909 --> 00:00:39,768
takže jestli se snaží Eve zabít,
nebudeme nic riskovat.

14
00:00:39,793 --> 00:00:42,657
Co má dělat? Vyhýbat se
zrcadlům do konce života?

15
00:00:42,673 --> 00:00:44,274
V tuhle chvíli ano.

16
00:00:46,501 --> 00:00:48,274
A co když to
nebudou jen zrcadla?

17
00:00:48,306 --> 00:00:50,781
- O čem to mluvíš?
- Co když uvidí svůj odraz

18
00:00:50,806 --> 00:00:52,728
třeba v okně
nebo v kredenci?

19
00:00:53,175 --> 00:00:56,119
Protáhne ji
ten šílenec i skrz ně?

20
00:00:56,153 --> 00:00:58,356
Řešme zatím jen zrcadla.
Máme tohle,

21
00:00:58,465 --> 00:01:00,653
........