1
00:00:16,975 --> 00:00:19,394
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:02:15,260 --> 00:02:18,305
Mistře Marco. Žádal jste další
slané koláče?

3
00:02:18,764 --> 00:02:20,307
Ano. Děkuji.

4
00:03:15,987 --> 00:03:17,781
Generál Aruka radil ústup.

5
00:03:19,074 --> 00:03:22,452
Já dal rozkaz, že se otočíme a budeme
bojovat... jako Mongolové.

6
00:03:23,161 --> 00:03:24,663
Mongolové neprohrávají.

7
00:03:28,458 --> 00:03:31,461
Poslední dny a noci
nemyslím na nic jiného.

8
00:03:32,587 --> 00:03:35,215
Cesta k vítězství se zkracuje.

9
00:03:35,465 --> 00:03:39,970
Pravdivá slova, která mohou vycházet
jen z osobní zkušenosti.

10
00:03:41,179 --> 00:03:42,597
Nechte mě tu s mým synem.

11
00:03:43,056 --> 00:03:44,099
Náš syn...

12
00:03:45,225 --> 00:03:46,226
je zraněný.

13
00:03:48,270 --> 00:03:49,229
Ukaž.

14
00:03:49,563 --> 00:03:51,523
Jizva, která mi bude vždy
připomínat Wuchang

15
00:03:52,190 --> 00:03:55,026
a muže a koně, co tam zemřeli.
Tohle jediné mě bude bolet.

16
00:03:55,694 --> 00:03:56,862
To také časem vybledne.

17
00:03:56,987 --> 00:03:58,363
Císařovno, prosím.

18
00:03:59,197 --> 00:04:00,365
Jdi k léčiteli.

19
00:04:02,325 --> 00:04:03,493
Ihned.

20
00:04:10,250 --> 00:04:13,628
Pojedeš do Karakora a navštívíš Ariqa.

21
00:04:15,589 --> 00:04:18,008
Chci vědět, proč mi můj bratr přislíbil
koně a luk,

22
00:04:18,091 --> 00:04:20,218
ale nepřijel moji armádu podpořit.

23
00:04:21,595 --> 00:04:24,389
- Posel na koni...
- Tvůj posel na koni...

........