1
00:00:00,000 --> 00:00:02,201
<i>V minulých dílech Ospalé díry...</i>

2
00:00:02,202 --> 00:00:03,202
Jsem infikovaná.

3
00:00:03,203 --> 00:00:04,737
Nejsem tvoje starost, ok?

4
00:00:04,738 --> 00:00:06,139
Jsi má kamarádka, Alex.

5
00:00:06,140 --> 00:00:08,074
Dva Svědci, dáváme pozor
jeden na druhého.

6
00:00:08,075 --> 00:00:09,943
Čemukoliv čelíme, čelíme tomu jako jeden.

7
00:00:09,944 --> 00:00:12,312
Ukázalo se, že má naše agentura rodokmen.

8
00:00:12,313 --> 00:00:15,148
Jsme profesní nástupci opravdových hrdinů.

9
00:00:15,149 --> 00:00:18,785
Takže od teďka, budu upřímná, slibuju.

10
00:00:18,786 --> 00:00:19,849
Něco přichází.

11
00:00:19,850 --> 00:00:21,688
Ne něco, slečno Jenny.

12
00:00:21,689 --> 00:00:23,790
- Další vize?
- To bylo velkolepé.

13
00:00:23,791 --> 00:00:26,459
Je mi určeno být

14
00:00:26,460 --> 00:00:29,862
tím nejlepším,
co mohlo Ameriku potkat.

15
00:00:29,863 --> 00:00:32,532
Je tohle opravdu to,
co jste chtěl, Dreyfussi?

16
00:00:32,533 --> 00:00:34,634
Smrt demokracie?

17
00:00:58,692 --> 00:01:01,127
Pohni, všechny zdržuješ.

18
00:01:06,333 --> 00:01:08,134
A...

19
00:01:08,869 --> 00:01:10,403
...postnuto.

20
00:01:11,538 --> 00:01:13,206
- Nepomáháš.
- Pomáhat?

21
00:01:13,207 --> 00:01:14,790
Ani nevím, co tu na téhle

22
00:01:14,791 --> 00:01:16,542
překážkové dráze pro děti děláme.

23
00:01:16,543 --> 00:01:18,311
- Trénujeme.
- Trénujeme?

24
00:01:18,312 --> 00:01:20,213
........