1
00:01:22,329 --> 00:01:24,679
Říká se,
že historii píší vítězové.

2
00:01:25,418 --> 00:01:28,459
Tohle je historie
Umbrella Corporation.

3
00:01:29,349 --> 00:01:32,595
Založena byla vědcem,
profesorem Jamesem Marcusem.

4
00:01:32,715 --> 00:01:36,261
Marcus měl malou dceru,
Alicii, která trpěla progerií.

5
00:01:36,381 --> 00:01:38,646
Agresivní, zhoubnou,
ochromující nemocí.

6
00:01:38,766 --> 00:01:41,105
Progerie způsobuje
předčasné stárnutí.

7
00:01:41,225 --> 00:01:45,696
Ve věku pětadvaceti let
měla tělo jako devadesátiletá.

8
00:01:46,523 --> 00:01:48,417
Marcus se ji snažil zachránit.

9
00:01:48,795 --> 00:01:50,724
Ale zdálo se,
že je to nemožné,

10
00:01:51,158 --> 00:01:53,610
i když zoufale
pracoval na léku.

11
00:01:53,883 --> 00:01:57,128
Nahrál si
svou dceru, její hlas,

12
00:01:57,741 --> 00:02:00,965
její podobu, v touze
zachovat ji pro budoucí pokolení.

13
00:02:02,270 --> 00:02:05,830
Pak přišel zlom.
Marcus objevil T-virus.

14
00:02:06,479 --> 00:02:10,315
Když byl vpraven do těla, dokázal
najít a opravit poškozené buňky.

15
00:02:11,463 --> 00:02:12,663
Byl to zázrak.

16
00:02:12,903 --> 00:02:15,566
Život Alicie
Marcusové byl zachráněn.

17
00:02:16,495 --> 00:02:18,765
T-virus měl nespočet využití.

18
00:02:18,965 --> 00:02:21,126
Dalo se s ním
léčit mnoho nemocí.

19
00:02:21,363 --> 00:02:23,902
Zdálo se, že se náhle
zrodila nová éra.

20
00:02:24,101 --> 00:02:28,004
Svět beze strachu
z infekcí a nemocí.

21
00:02:29,889 --> 00:02:31,411
Ale k tomu nedošlo.
........