1
00:00:44,000 --> 00:00:49,255
Tady můj bývalý regent utrácí to,
o co obral má ropná pole.

2
00:01:06,897 --> 00:01:11,611
Jen klid.
Kdybys měl zemřít, nemluvím s tebou.

3
00:01:11,861 --> 00:01:14,697
Jsi tu zbytečně, Minervo.

4
00:01:14,822 --> 00:01:18,993
-Minerva už není.
-Jistě. Teď si říkáš Vdova.

5
00:01:19,160 --> 00:01:22,496
Nepřišla jsem kvůli minulosti.
Chci probrat budoucnost.

6
00:01:22,622 --> 00:01:26,208
Ty budoucnost nemáš.
Už dávno jsem říkal,

7
00:01:26,334 --> 00:01:29,128
že dřív nebo později
tě ostatní vládci zničí.

8
00:01:29,462 --> 00:01:33,299
-Myslíš, že se vzdají dodávek ropy?
-Všichni mě uznali.

9
00:01:36,135 --> 00:01:40,473
-Kromě Quinna.
-Je nejmocnější, má nejvíc Jezdců.

10
00:01:40,890 --> 00:01:45,478
-Vládci ho nechtěj, ale
nevzepřou se. -Tak ho odstraníme.

11
00:01:45,603 --> 00:01:50,399
Až bude mrtev, padnou i ostatní.
Vrať se, připoj se ke mně.

12
00:03:41,969 --> 00:03:43,763
Kdo tě platí?

13
00:03:44,472 --> 00:03:47,141
Quinnův syn Ryder.

14
00:03:47,975 --> 00:03:50,603
Netušila jsem,
že je tak nekonvenční.

15
00:03:51,729 --> 00:03:54,565
Musím poděkovat za upřímnost.

16
00:05:36,083 --> 00:05:39,086
-Často špehuješ lidi?
-Odpusť mi.

17
00:05:42,131 --> 00:05:44,634
-Nevidím cejch.
-Rodiče jsou svobodní.

18
00:05:44,759 --> 00:05:46,636
Přepadli nás, utekl jsem.

19
00:05:50,931 --> 00:05:53,935
-Jak dlouho utíkáš?
-Celou noc.

20
00:05:57,480 --> 00:05:59,106
Jsem Tilda.

21
00:06:02,193 --> 00:06:05,029
M.K. Díky.

22
00:06:07,073 --> 00:06:08,783
........