1
00:00:05,061 --> 00:00:07,033
Slovenská televízia uvádza
ruský film

2
00:00:17,284 --> 00:00:20,162
Ako sa voláš?

3
00:00:24,500 --> 00:00:29,547
Volám sa
Jurij Alexandrovič Žaryj.

4
00:00:34,178 --> 00:00:38,222
Pozeraj sa tam.
Povedz, odkiaľ si prišiel.

5
00:00:39,105 --> 00:00:44,145
- Prišiel som...
- Pozeraj sa tam.

6
00:00:54,466 --> 00:00:56,328
Z Charkova.

7
00:00:56,657 --> 00:00:58,659
Kde chodíš do školy?

8
00:00:58,909 --> 00:01:04,999
Chodím na priemyslovku.

9
00:01:10,137 --> 00:01:14,294
Teraz ťa uvediem do stavu
hypnózy. Prosím, iba sa pozeraj.

10
00:01:14,789 --> 00:01:16,880
Pozeraj sa len na mňa.

11
00:01:19,861 --> 00:01:22,391
Pozeraj mi do očí.

12
00:01:25,605 --> 00:01:26,768
Dopredu.

13
00:01:40,217 --> 00:01:42,016
Teraz sa ku mne obráť chrbtom.

14
00:01:44,955 --> 00:01:47,564
Sústreď sa len na moju ruku.

15
00:01:47,666 --> 00:01:50,544
Pocítiš, že ťa moja ruka
ťahá dozadu.

16
00:02:07,430 --> 00:02:09,135
Roztiahni prsty.

17
00:02:09,568 --> 00:02:10,938
Takto.

18
00:02:13,441 --> 00:02:15,359
Sústreď sa.

19
00:02:17,300 --> 00:02:20,294
Odtiaľto nasmeruj všetko
napätie do rúk.

20
00:02:23,285 --> 00:02:26,831
V rukách cítiš veľké napätie.
Je čoraz väčšie.

21
00:02:28,146 --> 00:02:31,345
Všetku silu, vôľu
a veľké odhodlanie

22
00:02:31,447 --> 00:02:34,130
sústreďuješ do svojich rúk.

23
00:02:35,159 --> 00:02:38,475
Napätie v rukách je čoraz väčšie.
........