1
00:00:43,442 --> 00:00:47,238
MAGIC BOX
uvádí

2
00:00:51,200 --> 00:00:56,372
HACKSAW RIDGE:
ZROZENÍ HRDINY

3
00:00:57,540 --> 00:01:01,085
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

4
00:02:00,603 --> 00:02:02,813
Což jsi neslyšel?

5
00:02:02,938 --> 00:02:05,691
Hospodin, Bůh věčný,

6
00:02:05,858 --> 00:02:08,361
Stvořitel končin země

7
00:02:09,195 --> 00:02:11,822
není zemdlený, není znavený,

8
00:02:12,782 --> 00:02:15,159
jeho rozumnost vystihnout nelze.

9
00:02:20,206 --> 00:02:24,001
On dává zemdlenému sílu
a dostatek odvahy bezmocnému.

10
00:02:26,087 --> 00:02:30,174
Mladíci jsou zemdleni a unaveni,
jinoši se potácejí, klopýtají.

11
00:02:30,549 --> 00:02:34,804
Ale ti, kdo skládají naději
v Hospodina, nabývají nové síly,

12
00:02:37,139 --> 00:02:40,976
vznášejí se jak orlové,

13
00:02:41,060 --> 00:02:45,272
běží bez únavy, jdou bez umdlení.

14
00:02:47,441 --> 00:02:53,489
Desmonde, vydrž. Vydrž, Desmonde.

15
00:02:54,115 --> 00:02:56,534
Dostaneme tě odsud.

16
00:03:07,253 --> 00:03:10,131
PŘED ŠESTNÁCTI LETY

17
00:03:11,257 --> 00:03:12,591
Desmonde.

18
00:03:13,926 --> 00:03:16,053
-Desmonde!
-Co je?

19
00:03:16,512 --> 00:03:18,723
-Počkej.
-Dožeň mě.

20
00:03:19,640 --> 00:03:22,059
Počkej, musím ti něco říct.

21
00:03:25,563 --> 00:03:26,731
Co, Hale?

22
00:03:28,065 --> 00:03:30,776
-Závodíme až na vršek.
-Fixlíři!

23
00:03:40,953 --> 00:03:42,621
Nashle, loudale.

........