1
00:00:13,240 --> 00:00:17,120
- Si si istý, že tam je?
- O desať minút začína šiesty dostih. Je tam.

2
00:00:17,340 --> 00:00:20,550
...investor, nie? Rýchla vec...
Za päť tácov sa môžeš pridať.

3
00:00:20,570 --> 00:00:24,580
Mala by to byť hračka.
Takže ten chlap prišiel s dvomi ženami,

4
00:00:24,750 --> 00:00:30,440
ale také prsatice. A zrazu som si nevedel spomenúť
ani ako sa volám, nieto ešte počítať...

5
00:00:32,440 --> 00:00:35,660
Ahoj, Vinny. Ahoj, Scott.
Prišli ste skoro, chlapci.

6
00:00:36,540 --> 00:00:40,730
Šiesty dostih odštartuje až o desať minút.
My sme len prišli držať palce našim koňom.

7
00:00:40,960 --> 00:00:44,510
- Koľko tam máme, 15 tácov, nie?
- Hej, 15.

8
00:00:44,510 --> 00:00:47,910
Hej, hej, to je dobré. Lebo šéf sa dozvedel,
že je to vraj len nejakých 13.

9
00:00:48,590 --> 00:00:52,480
A povráva sa, že to bolo 13 aj minule,
a aj predminule.

10
00:00:52,480 --> 00:00:54,880
- Čože? To mu kto povedal?
- Na tom nezáleží.

11
00:00:54,900 --> 00:00:58,020
Záleží, Vinny,
lebo nejaký hajzel mi tu kazí počty.

12
00:00:58,160 --> 00:01:02,360
To len vyzerá, že je to 13,
lebo sa zvýšil zisk.

13
00:01:02,520 --> 00:01:06,990
Zoberte si šiesty dostih, dobre?
Vsadíte na Kentucky Slima. Pri kurze jedna ku deväť,

14
00:01:07,160 --> 00:01:10,720
vám päť tácov vynesie len 45 mínus 17 % marža.

15
00:01:10,720 --> 00:01:13,660
Rozumiete?
Takže vezmete tie dva tácy

16
00:01:13,660 --> 00:01:16,700
a vsadíte ich na Grandma's Noodlesa, aby ste znížili
jeho kurz a zvýšili Slimov na 16 ku jednej.

17
00:01:16,720 --> 00:01:20,430
- Jediný problém je...
- Marone. Prestaň kecať. Scotty, skontroluj ho.

18
00:01:21,760 --> 00:01:24,250
Čo to... Musíte...
Čo to robíte?

19
00:01:28,510 --> 00:01:31,250
Vieš čo, Joe?
Ja viem tiež počítať.

20
00:01:31,480 --> 00:01:34,250
15 mínus 13 je dva.

21
00:01:35,020 --> 00:01:40,050
........