1
00:00:40,500 --> 00:00:43,962
Podľa skutočnej udalosti.

2
00:00:45,464 --> 00:00:48,091
14, 15,

3
00:00:48,258 --> 00:00:50,969
16, prvočíslo,

4
00:00:51,136 --> 00:00:53,305
18, prvočíslo...

5
00:00:53,472 --> 00:00:54,431
20...

6
00:00:54,514 --> 00:00:55,933
Západná Virgínia, 1926

7
00:00:56,016 --> 00:00:57,476
21,

8
00:00:57,643 --> 00:01:00,354
-22, prvočíslo...
-Náš univerzitný inštitút...

9
00:01:00,520 --> 00:01:03,148
je najlepšia škola pre čiernych v štáte.

10
00:01:03,315 --> 00:01:06,693
Je to jediná škola v okolí
s vyšším ako 8. ročníkom.

11
00:01:07,361 --> 00:01:08,820
Rovnoramenný.

12
00:01:09,529 --> 00:01:10,906
Všeobecný.

13
00:01:11,073 --> 00:01:12,658
Rovnostranný.

14
00:01:13,492 --> 00:01:14,701
Kosoštvorec.

15
00:01:14,910 --> 00:01:16,662
Lichobežník.

16
00:01:16,828 --> 00:01:18,789
Katherine je šiestačka.

17
00:01:18,997 --> 00:01:19,957
Vezmú ju predčasne.

18
00:01:20,123 --> 00:01:21,708
Tetraéder.

19
00:01:22,960 --> 00:01:24,544
Dodekaéder.

20
00:01:24,711 --> 00:01:26,296
Ponúkajú plné štipendium.

21
00:01:26,463 --> 00:01:28,006
Stačí tam len ísť.

22
00:01:29,675 --> 00:01:30,884
Slečna Colemanová?

23
00:01:31,593 --> 00:01:34,763
Vyriešili by ste rovnicu na tabuli?

24
00:01:41,687 --> 00:01:44,690
Urobili sme zbierku medzi učiteľmi.

25
00:01:44,856 --> 00:01:45,816
........