1
00:00:01,246 --> 00:00:07,042
<i>Když se mámě zhoršil Alzheimer,
procházela jsem jí účty a našla notes.</i>

2
00:00:07,659 --> 00:00:09,472
<i>A v něm stálo:</i>

3
00:00:09,575 --> 00:00:13,232
<i>"Důležité - říct Meredith, ať..."</i>

4
00:00:14,417 --> 00:00:15,938
<i>A to bylo celé.</i>

5
00:00:15,994 --> 00:00:18,314
<i>Větu nedokončila.</i>

6
00:00:25,318 --> 00:00:27,283
<i>Co mi chtěla říct?</i>

7
00:00:27,428 --> 00:00:29,170
<i>Ať moc nepiju?</i>

8
00:00:29,298 --> 00:00:31,553
<i>Ať nehladím neznámé psy?</i>

9
00:00:33,091 --> 00:00:35,138
<i>Ať se nezamiluju?</i>

10
00:00:35,950 --> 00:00:38,279
<i>Ať nekropím trávník přes noc?</i>

11
00:01:32,043 --> 00:01:34,646
<i>Tehdy jsme moc nemluvily.</i>

12
00:01:35,434 --> 00:01:37,083
<i>Škoda.</i>

13
00:01:37,655 --> 00:01:39,435
<i>Kéž by to šlo vrátit.</i>

14
00:01:40,052 --> 00:01:43,365
- Myslela jsem, že jste
vyřízli celý nádor. - To ano.

15
00:01:43,474 --> 00:01:47,333
Ale na posledních snímcích
se poblíž hrudní stěny objevila skvrna.

16
00:01:47,427 --> 00:01:49,239
- Takže nevyřízli.
- To nevíme.

17
00:01:49,312 --> 00:01:51,794
Nebo to můžou být zbylé buňky,
co dál rostou.

18
00:01:51,874 --> 00:01:53,904
- Maggie!
- Promiň, já...

19
00:01:55,356 --> 00:01:59,270
- Pokračujte. - Dokud se na to
nepodíváme, tak vážně nevíme, co to je.

20
00:01:59,317 --> 00:02:03,060
Udělám širokou lokální excizi,
prozkoumám to a odstraním, co najdu.

21
00:02:03,098 --> 00:02:06,706
Možná bude třeba překrýt defekt
svalovým lalokem, ale to nic není.

22
00:02:06,748 --> 00:02:08,701
- Zítra.
- Ne, spíš příští týden.

23
00:02:08,765 --> 00:02:11,242
........