1
00:00:00,001 --> 00:00:01,718
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,742 --> 00:00:05,225
- Zmeškal jste setkání.
- Držte se ode mě dál.

3
00:00:05,260 --> 00:00:09,262
<i>CIA chce Burova
v Moskvě zmáčknout</i>

4
00:00:09,297 --> 00:00:12,065
<i>tou mojí nahrávkou.</i>
Není to správné.

5
00:00:12,100 --> 00:00:14,401
<i>Zásilka mušek byla
odeslána před šesti týdny</i>

6
00:00:14,436 --> 00:00:16,403
<i>na obchodní adresu v Oklahomě.</i>

7
00:00:16,438 --> 00:00:19,406
Co je to za hmyz?

8
00:00:19,441 --> 00:00:22,108
- Co dělají?
- Požírá pšenici.

9
00:00:22,144 --> 00:00:25,146
- Pro koho děláte?
- Laboratoř má kontrakt

10
00:00:25,147 --> 00:00:26,859
s firmou jménem AgriCorp.

11
00:00:26,888 --> 00:00:29,482
- K čemu je používají?
- Na tohle se neptáme.

12
00:00:29,484 --> 00:00:33,420
Jenom chováme hmyz,
který si řeknou.

13
00:00:33,455 --> 00:00:35,828
- Měli jste se zeptat.
- Prosím, já...

14
00:00:37,325 --> 00:00:38,956
Ne, prosím!

15
00:00:51,473 --> 00:00:54,240
Jak si vedli?

16
00:00:54,276 --> 00:00:55,875
Marilyn dobře.

17
00:00:56,410 --> 00:00:59,546
Norm se potřeboval
několikrát zhluboka nadechnout,

18
00:00:59,581 --> 00:01:03,149
- ale oba udělali, co bylo třeba.
- Dobře.

19
00:01:03,185 --> 00:01:06,186
Tohle je Benjamin
Stobert z Rolodexu.

20
00:01:06,221 --> 00:01:09,355
Také si myslíme, že dobrou
volbou by byla i Deidre Kempová.

21
00:01:09,391 --> 00:01:13,126
Je to ředitelka AgriCorpu
pro výrobu a distribuci.

22
00:01:13,161 --> 00:01:16,362
........