1
00:00:00,000 --> 00:00:01,830
<i>V minulých dílech Ospalé díry...</i>

2
00:00:01,831 --> 00:00:04,036
Dreyfuss si nedá pokoj,
dokud nezíská tu zbraň.

3
00:00:04,037 --> 00:00:05,603
Vyvolá to Jezdce války.

4
00:00:05,606 --> 00:00:07,205
- A co jméno?
- Lara.

5
00:00:07,207 --> 00:00:09,519
Sítí Beznaděje... tak byl Henry

6
00:00:09,520 --> 00:00:11,306
v Craneově mysli stvořen.

7
00:00:11,307 --> 00:00:13,106
Dreyfuss se nechová jako někdo,

8
00:00:13,108 --> 00:00:15,275
kdo chce svět spálit na škvarek.

9
00:00:15,277 --> 00:00:17,277
- Možná má jiné plány.
- Jsem předurčen

10
00:00:17,279 --> 00:00:19,446
být tím nejlepším,

11
00:00:19,448 --> 00:00:21,415
co mohlo Ameriku potkat.

12
00:00:21,417 --> 00:00:22,949
Čtyři totemy, čtyři jezdci.

13
00:00:22,952 --> 00:00:24,851
Jsme přímo u Camp David.

14
00:00:24,853 --> 00:00:26,220
Dreyfuss vyvolá Jezdce,

15
00:00:26,221 --> 00:00:27,621
aby zničil našeho vrchního velitele.

16
00:00:27,645 --> 00:00:28,606
Vypadá to, že víš hodně

17
00:00:28,607 --> 00:00:29,590
a Malcolmu Dreyfussovi

18
00:00:29,591 --> 00:00:30,924
a jeho plánech.

19
00:00:30,926 --> 00:00:32,859
Je z budoucnosti.

20
00:00:32,861 --> 00:00:34,902
- Molly?
- Včerejšek byl poslední den,

21
00:00:34,903 --> 00:00:36,839
kdy si tě pamatuju živou.

22
00:00:36,840 --> 00:00:38,739
Když Dreyfuss tou zbraní vystřelí, bude to

23
00:00:38,741 --> 00:00:40,508
pohroma jako ještě žádná.

24
00:00:48,918 --> 00:00:50,452
Kdysi dávno

........