1
00:00:25,393 --> 00:00:28,844
PB Publishing
uvádí

2
00:00:31,691 --> 00:00:35,273
<i>Kdybych v padesáti</i>
<i>hodnotila svůj život,</i>

3
00:00:35,361 --> 00:00:40,782
<i>uvedla bych osobní</i>
<i>a pracovní úspěch.</i>

4
00:00:41,325 --> 00:00:43,947
<i>Dál bych se tím nezabývala.</i>

5
00:00:44,495 --> 00:00:48,279
<i>Ne ze strachu čehosi</i>
<i>temného v sobě,</i>

6
00:00:48,791 --> 00:00:52,789
<i>ale když vám něco jde,</i>
<i>nevrtejte se v tom.</i>

7
00:00:53,754 --> 00:00:55,747
<i>Jmenuji se Marion Postová.</i>

8
00:00:56,007 --> 00:01:00,419
<i>Vedu katedru filosofie</i>
<i>na škole pro ženy.</i>

9
00:01:00,511 --> 00:01:03,880
<i>Teď mám dovolenou.</i>
<i>Píšu knihu.</i>

10
00:01:05,266 --> 00:01:08,931
<i>Manžel je význačný kardiolog.</i>

11
00:01:09,020 --> 00:01:13,682
<i>Před časem mi prohlédl</i>
<i>srdce a nabídl sňatek.</i>

12
00:01:14,066 --> 00:01:16,106
<i>Oba jsme byli rozvedeni.</i>

13
00:01:16,194 --> 00:01:21,436
<i>Jeho šestnáctiletá dcera</i>
<i>nás navštěvuje.</i>

14
00:01:21,949 --> 00:01:25,199
<i>Je milá, ale občas neukázněná.</i>

15
00:01:25,286 --> 00:01:28,785
<i>Dohlížím na ni, jak se dá.</i>

16
00:01:29,499 --> 00:01:31,954
<i>Mám ženatého bratra.</i>

17
00:01:32,168 --> 00:01:36,213
<i>Matka nedávno zemřela,</i>
<i>otec je zdráv.</i>

18
00:01:37,882 --> 00:01:44,501
<i>Co dodat? Obvykle píšu</i>
<i>doma, ale vedle se staví,</i>

19
00:01:44,597 --> 00:01:48,132
<i>a tak jsem si kvůli hluku</i>
<i>pronajala garsonku v centru.</i>

20
00:01:49,018 --> 00:01:52,434
<i>Nová kniha je vždycky náročná.</i>

21
00:01:52,814 --> 00:01:58,270
<i>Musím se odříznout</i>
<i>od všeho kromě práce.</i>

22
00:02:03,741 --> 00:02:10,539
JINÁ ŽENA
........