1
00:00:17,976 --> 00:00:20,062
13 Reasons Why
Kazeta 1, Strana A

2
00:00:21,063 --> 00:00:24,441
Preklad: Nataly.

3
00:00:36,954 --> 00:00:40,457
Ahoj, tu Hannah. Hannah Bakerová.

4
00:00:45,379 --> 00:00:46,505
Presne tak.

5
00:00:46,505 --> 00:00:49,800
Nemusíš opravovať svoje...čokoľvek,
na čom toto počúvaš.

6
00:00:53,178 --> 00:00:55,889
Som to ja, živá a stereo.

7
00:00:55,889 --> 00:00:58,559
Žiadne reprízy,
žiadne prídavky

8
00:00:58,559 --> 00:01:01,311
a tentoraz,
absolútne žiadne požiadavky.

9
00:01:02,563 --> 00:01:04,731
Priprav si občerstvenie.
Usaď sa.

10
00:01:04,731 --> 00:01:07,109
Porozprávam vám
príbeh môjho života.

11
00:01:26,920 --> 00:01:29,256
- Bola taká krásna.
- Úplne.

12
00:01:32,759 --> 00:01:35,596
- Ako to bolo?
- #Nikdynezabudneme.

13
00:01:44,646 --> 00:01:46,732
Čo to, do pekla, robíš?

14
00:01:47,941 --> 00:01:49,193
Nič. Ja len...

15
00:01:49,484 --> 00:01:50,944
Hľadáš niečo?

16
00:01:52,029 --> 00:01:53,780
Čo by som mal hľadať?

17
00:01:55,908 --> 00:01:57,117
To mi povedz ty.

18
00:01:59,620 --> 00:02:01,288
Vieš vôbec moje meno?

19
00:02:01,288 --> 00:02:06,418
- Jasné, že viem, Clay.
- Chlapci. Druhé zvonenie.

20
00:02:08,337 --> 00:02:11,548
Nie si tak nevinný, Jensen.
Nezaujíma ma čo hovorí.

21
00:02:13,717 --> 00:02:17,429
Pán Foley, poďme. Do triedy.

22
00:02:20,057 --> 00:02:21,725
Vy tiež, pán Jensen.

23
00:02:24,686 --> 00:02:28,607
........