1
00:00:51,839 --> 00:00:54,425
Není to něco,
co bych ti chtěl říct.

2
00:00:54,508 --> 00:00:58,595
Vím, že budeš naštvaná,
a máš na to právo.

3
00:00:59,012 --> 00:01:02,641
Nechci to říct, Jesso,
ale musím to zkusit.

4
00:01:03,142 --> 00:01:05,269
Je mi jedno, že se naštveš.

5
00:01:05,352 --> 00:01:10,649
Moje vyšší moc
mě nutí to prozkoumat.

6
00:01:11,316 --> 00:01:14,278
Nevím, co na to Hannah řekne.

7
00:01:14,361 --> 00:01:16,947
Ale vím, co řeknu já.
Řeknu jí:

8
00:01:17,072 --> 00:01:19,950
"Hanno, máme minulost,
kterou nedokážeme vymazat."

9
00:01:20,033 --> 00:01:22,119
"Nedokážeme zapomenout,
i když se snažíme."

10
00:01:22,202 --> 00:01:24,538
"Dovol mi vychovávat
to dítě s tebou."

11
00:01:30,586 --> 00:01:34,882
Jo. Já taky nevím, co řekne.

12
00:01:36,550 --> 00:01:38,594
Ty mi chceš něco říct?

13
00:01:40,053 --> 00:01:45,642
Dělej, co uznáš za vhodné.
Nejsem tvoje pečovatelka.

14
00:01:45,726 --> 00:01:49,480
Určitě mi chceš něco říct.
Tak to řekni.

15
00:01:49,605 --> 00:01:51,899
Plivni mi do obličeje,
uhoď mě. Do toho.

16
00:01:51,982 --> 00:01:56,069
Proč bych to dělala?
Vždyť jsi nic neprovedl.

17
00:02:02,618 --> 00:02:06,705
GIRLS VI.
8. díl: Jak naložíme s Adamem?

18
00:02:17,508 --> 00:02:19,134
Elijo!

19
00:02:20,094 --> 00:02:21,303
Elijo!

20
00:02:21,386 --> 00:02:25,390
Hele, já jsem taky frustrovaný.

21
00:02:25,808 --> 00:02:28,477
Ale kolečko na klimatizaci
se nepohne ani o kousek.

22
00:02:28,560 --> 00:02:31,355
........