1
00:00:00,180 --> 00:00:02,616
Zdá sa, že Nemci majú veľmi blízko
k výrobe atómovej bomby

2
00:00:02,642 --> 00:00:05,056
Nemáme inú možnosť,
než obsadiť Bringle Sands,

3
00:00:05,082 --> 00:00:07,183
ukradnúť, čo sa dá a
zvyšok sabotovať

4
00:00:07,308 --> 00:00:09,376
Chcete, aby som odniesol
kráľa do Bringle Sands?

5
00:00:09,489 --> 00:00:12,494
Americké lietadlo odnesie jeho
Veličenstvo do Ark Royalu

6
00:00:12,520 --> 00:00:15,468
ale len vtedy,
ak sa tam kráľ dostaví načas

7
00:00:15,617 --> 00:00:17,377
Toto sú atómové výpočty

8
00:00:17,697 --> 00:00:19,359
Odfotografoval ich Spode

9
00:00:19,507 --> 00:00:21,894
S tebou sa bezpečnejšie
dostanú do Ameriky

10
00:00:22,027 --> 00:00:25,312
Bernard Staines je mŕtvy.
Umučený na smrť, ako vidím

11
00:00:25,338 --> 00:00:28,130
Čo by sme mali robiť?
Ak sa pri mučení preriekol?

12
00:00:28,156 --> 00:00:29,345
Chcem aby ste boli pripravení

13
00:00:29,371 --> 00:00:31,567
na útek, akonáhle k Vám
privediem Barbaru Bargovú

14
00:00:31,593 --> 00:00:34,487
Takže Harry má pravdu.
Máš niečo za lubom

15
00:00:34,513 --> 00:00:37,875
<font color="#e4db1b"><b>Máte tie mapy
ktoré som vyžadoval?
Iste, pane!</b></font>

16
00:00:38,531 --> 00:00:39,791
<font color="#e4db1b"><b>Tak môžeme
hneď vyraziť.</b></font>

17
00:00:40,110 --> 00:00:42,090
Budete zajtra pripravení?

18
00:00:42,116 --> 00:00:44,285
- Na Modrú vestu?
- Áno.

19
00:00:44,854 --> 00:00:48,763
Do nemocnice prídete zozadu,
Bude vás tam čakať sanitka.

20
00:00:49,074 --> 00:00:51,683
Tentokrát Vám pomôže armáda.

21
00:00:55,289 --> 00:00:56,543
Barbara?

........