1
00:00:53,550 --> 00:00:57,081
- Jak zní rozsudek?
- Vinen, Vaše Milosti.

2
00:00:57,300 --> 00:00:59,456
Všichni?

3
00:01:00,175 --> 00:01:01,798
Vinni.

4
00:01:29,717 --> 00:01:35,915
TISÍC DNŮ S ANNOU

5
00:03:12,633 --> 00:03:16,414
Příkaz k popravě sira Henryho Norrise
za cizoložnictví s Annou,

6
00:03:16,633 --> 00:03:18,671
královnou anglickou.

7
00:03:21,383 --> 00:03:25,591
Příkaz k popravě Marka Smeatona
za cizoložnictví s Annou,

8
00:03:25,800 --> 00:03:27,423
královnou anglickou.

9
00:03:27,633 --> 00:03:31,958
Viceguvernérovi londýnského Toweru,
příkaz k popravě...

10
00:03:33,842 --> 00:03:37,254
...Anny, královny anglické.

11
00:03:37,467 --> 00:03:39,790
Za cizoložnictví a zradu.

12
00:03:41,133 --> 00:03:44,581
Podle královy vůle
bude upálena nebo sťata mečem.

13
00:03:46,050 --> 00:03:50,091
Anna, královna anglická.

14
00:03:51,425 --> 00:03:52,704
Má choť.

15
00:03:55,550 --> 00:03:56,628
Má choť, Cromwelle.

16
00:03:56,842 --> 00:04:01,131
Porodila vám neužitečnou dceru
a mrtvého syna.

17
00:04:01,342 --> 00:04:04,044
Když jsme se brali, slíbila mi syna.

18
00:04:04,258 --> 00:04:06,463
Musím mít syna,
aby vládl po mé smrti.

19
00:04:06,675 --> 00:04:09,957
Bůh vedl svědomí krále
a vyslyšel jeho modlitby.

20
00:04:10,175 --> 00:04:13,872
- Nedopustí, abyste odsoudil neprávem.
- Proč tedy váhám?

21
00:04:14,092 --> 00:04:17,208
Je to váhání od Boha?

22
00:04:17,425 --> 00:04:21,715
Nebo mi říká, že musíš zemřít ty, který
jsi nalezl důkazy a uspořádal soud?

23
00:04:21,925 --> 00:04:24,793
........