1
00:00:11,586 --> 00:00:14,823
13 Reasons Why
Kazeta 1, Strana B

2
00:00:15,507 --> 00:00:17,758
Preklad: Nataly.

3
00:00:24,189 --> 00:00:25,532
Vitaj späť.

4
00:00:25,899 --> 00:00:27,868
Som rada, že stále počúvaš.

5
00:00:28,652 --> 00:00:30,245
Bavíš sa?

6
00:00:31,697 --> 00:00:34,708
Musíš sa pýtať,
kto je ďalší a prečo.

7
00:00:36,034 --> 00:00:37,168
Si to ty?

8
00:00:38,745 --> 00:00:40,338
Čo si urobil?

9
00:00:41,039 --> 00:00:43,383
Ako to, že si skončil
na týchto kazetách?

10
00:00:46,336 --> 00:00:48,305
Možno si urobil niečo kruté.

11
00:00:50,799 --> 00:00:53,226
A možno si to len sledoval.

12
00:01:00,142 --> 00:01:03,111
Možno si si
tú krutosť ani neuvedomil,

13
00:01:09,359 --> 00:01:11,578
Možno si neurobil vôbec nič.

14
00:01:17,784 --> 00:01:19,753
A možno si mal.

15
00:01:23,999 --> 00:01:25,133
Neskoro.

16
00:01:31,965 --> 00:01:34,142
Myslím, že vieš, čo si urobil.

17
00:01:35,802 --> 00:01:38,980
A po týchto kazetách,
na to nikdy nezabudneš.

18
00:01:39,389 --> 00:01:40,774
Viem, že ja nezabudnem.

19
00:01:42,559 --> 00:01:44,903
A mimochodom,

20
00:01:45,812 --> 00:01:47,280
som stále mŕtva.

21
00:02:05,916 --> 00:02:08,843
Clay, prídeš neskoro.
Spravila som raňajky.

22
00:02:10,921 --> 00:02:13,255
Čo si spravila?

23
00:02:13,256 --> 00:02:16,017
Dnes ráno máme
spoločné raňajky.

24
........