1
00:00:00,042 --> 00:00:02,328
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,413 --> 00:00:05,531
- Zabils mého otce!
- Nařídil jsem jeho zabití.

3
00:00:06,144 --> 00:00:08,273
Mrtvý nic nepoví.

4
00:00:11,227 --> 00:00:14,274
Emmo Swanová, vezmeš si mě?

5
00:00:14,440 --> 00:00:16,206
Ano.

6
00:00:16,475 --> 00:00:18,801
Tohle je tvá šance
na lásku a štěstí.

7
00:00:18,848 --> 00:00:21,382
- To je on?
- Běž za ním.

8
00:00:36,095 --> 00:00:38,040
Doufej, že jsem tě neotrávila.

9
00:01:19,246 --> 00:01:22,605
Kde je?
Kde je Sněhurka?

10
00:01:22,691 --> 00:01:25,784
V té boudě, Vaše Výsosti. Při úsvitu
byla spatřena, jak vchází dovnitř.

11
00:01:25,886 --> 00:01:29,755
- Od té doby se tam nic nepohnulo.
- Sežeňte okolní vesničany.

12
00:01:29,925 --> 00:01:34,259
Chci, aby viděli spravedlnost
vykonanou na jejich milované princezně.

13
00:01:36,697 --> 00:01:41,439
Regino, pokud Sněhurku zabiješ,
jenom tím lid poštveš proti sobě.

14
00:01:41,588 --> 00:01:44,024
Musíš jim ukázat,
že se umíš slitovat,

15
00:01:44,103 --> 00:01:46,304
pokud chceš, aby tě
milovali stejně jako ji.

16
00:01:46,540 --> 00:01:49,493
Nepřišla jsem sem, abych
někomu něco prokazovala.

17
00:01:50,044 --> 00:01:52,411
Přišla jsem si sem pro srdce.

18
00:02:14,435 --> 00:02:17,402
- Regino, co se stalo?
- Je pryč.

19
00:02:21,041 --> 00:02:22,814
A teď

20
00:02:23,782 --> 00:02:27,485
mi někdo řekne, kam odešla.

21
00:02:30,438 --> 00:02:34,316
Opravdu ji hodláte chránit?
Nezáleží jí na vás.

22
00:02:35,222 --> 00:02:37,433
Mně ano.
........