1
00:01:03,000 --> 00:01:04,540
<i>Musíme jednat rychle.</i>

2
00:01:04,620 --> 00:01:06,750
<i>Energie bude vypnutá jen
20 minut.</i>

3
00:01:06,830 --> 00:01:10,300
Schémata Ostří Marmory ukazovala
čtyři cíle, který musíme zasáhnout.

4
00:01:10,380 --> 00:01:14,470
Systémy zbraní, motory, můstek
a generátory štítů.

5
00:01:14,590 --> 00:01:18,470
Skoncujeme se Zarkonem jednou provždy.

6
00:01:18,550 --> 00:01:19,640
Jo!

7
00:01:20,390 --> 00:01:21,810
Formuj meč!

8
00:01:29,520 --> 00:01:32,900
Chci okamžitě aktivovat systém zbraní!

9
00:01:32,980 --> 00:01:36,450
Jestli je to potřeba, tak restartujte
celé krystalové jádro ručně!

10
00:01:45,750 --> 00:01:48,750
Naše loď je možná bezmocná,
ale my nejsme.

11
00:01:48,830 --> 00:01:52,500
Mohu použít komar, abych vysála
podstatu přímo z Voltronu,

12
00:01:52,590 --> 00:01:54,460
což ho vyřadí z provozu.

13
00:01:55,170 --> 00:01:58,550
Je čas, abych se Voltronu postavil sám.

14
00:01:59,300 --> 00:02:01,850
Ne, pane! To je jistá smrt!

15
00:02:01,930 --> 00:02:04,640
Dnes bude Černý lev můj.

16
00:02:04,720 --> 00:02:07,850
Vaše posedlost Černým lvem
mlží váš úsudek!

17
00:02:07,940 --> 00:02:09,600
Nesmíte tam jít!

18
00:02:11,980 --> 00:02:15,110
Rychle! Musíme ochránit našeho císaře.

19
00:02:15,190 --> 00:02:17,360
<i>Zasáhněte motory!</i>

20
00:02:31,540 --> 00:02:35,760
Zvládli jsme to.
Tohle je konec Zarkonovy nadvlády.

21
00:02:35,840 --> 00:02:37,340
Ano, princezno.

22
00:02:47,850 --> 00:02:49,940
Připravte moji zbroj.

23
00:02:50,020 --> 00:02:53,480
Ale pane, nikdy nebyla úspěšně otestována.

........