1
00:00:22,942 --> 00:00:25,942
(přístroj pípá)

2
00:00:29,142 --> 00:00:32,142
Jo!

3
00:00:32,302 --> 00:00:34,424
V rádiu:
? 50 slyšíte můj křik?

4
00:00:34,462 --> 00:00:36,541
(...)

5
00:00:36,542 --> 00:00:38,581
Tome. Ještě jednu?
Hm.

6
00:00:38,582 --> 00:00:41,221
Znova to samé? Takže vaše nejstarší
je ještě stále na univerzitě?

7
00:00:41,222 --> 00:00:42,941
Jo a stojí mě to balík.

8
00:00:42,942 --> 00:00:45,942
Sorry, Mitchi, ale...er...jsou 2
minuty po zavíračce.

9
00:00:47,142 --> 00:00:48,981
Moji zákaznici stále pijí.

10
00:00:48,982 --> 00:00:51,982
Pravidla jsou pravidla.

11
00:00:52,422 --> 00:00:54,015
Sorry, Tome.

12
00:00:59,222 --> 00:01:00,501
(Zvonění)

13
00:01:00,502 --> 00:01:03,502
čas dopít lidi!

14
00:01:09,302 --> 00:01:11,501
Muž : Volám všechny hlídky.
Volám všechny hlídky.

15
00:01:11,502 --> 00:01:14,502
červený kód, červený kód
v Colton's Butchers.

16
00:01:15,502 --> 00:01:17,901
Volám všechny hlídky, červený kód.

17
00:01:17,902 --> 00:01:20,902
Opakuji červený kód.

18
00:01:22,422 --> 00:01:24,061
Slyšel jsi to ? Ovšem.

19
00:01:24,062 --> 00:01:27,062
Všichni mě následujte.

20
00:01:27,422 --> 00:01:29,061
červený kód v Colton's Butchers.

21
00:01:29,062 --> 00:01:31,941
Opakuji červený kód.

22
00:01:31,942 --> 00:01:34,941
O co jde, Azeeme?
Angusův obchod je otevřen.

23
00:01:34,942 --> 00:01:36,821
Trochu moc na červený kód.

24
........