1
00:00:15,637 --> 00:00:19,349
Někdy člověk vidí přesně to,
co si myslí, že vidí.

2
00:00:19,432 --> 00:00:21,893
Chápu, že chceš zachránit taťku.

3
00:00:24,938 --> 00:00:26,397
Mami, prosím!

4
00:00:33,988 --> 00:00:35,490
Nenávidím to, co za tím je.

5
00:00:35,657 --> 00:00:38,785
Kelly, jestli to fakt nenávidíš,
měla bys jet s náma.

6
00:00:38,868 --> 00:00:40,995
Necháme tuhle knihu přeložit

7
00:00:41,079 --> 00:00:44,415
a najdem zaklínadlo, který
to svinstvo zažene zpátky.

8
00:00:44,499 --> 00:00:47,126
Jo, zdravím. Byl jsem
u vás před mnoha lety

9
00:00:47,210 --> 00:00:49,629
a bavili jsme se o jedný knize.

10
00:00:49,712 --> 00:00:51,714
Můžu se podívat?

11
00:00:51,798 --> 00:00:53,967
To ty za vším stojíš?

12
00:02:35,235 --> 00:02:37,528
Byl tady Ash, že jo?

13
00:02:38,071 --> 00:02:41,699
- Jdi k čertu. Pak si promluvíme.
- Promluvíme si hned.

14
00:02:47,413 --> 00:02:49,249
Byl tady Ash?

15
00:02:50,208 --> 00:02:52,669
Měl u sebe tu knihu?

16
00:02:52,752 --> 00:02:55,296
Otázky, otázky.

17
00:02:55,463 --> 00:02:58,049
Nemůžem mít trochu klidu?

18
00:03:00,343 --> 00:03:03,304
Přestaň, ty otravná náno! Odprejskni!

19
00:03:04,973 --> 00:03:06,933
Odpověz mi.

20
00:03:07,141 --> 00:03:10,770
Všechen čas zmařený
hledáním té knihy.

21
00:03:11,479 --> 00:03:13,815
Vůbec nic ses nenaučila.

22
00:03:13,898 --> 00:03:17,318
Naučila jsem se, že bolest
může být vždycky větší.

23
00:03:21,197 --> 00:03:23,408
- Líbí?
- Ne. Prosím.

........