1
00:00:12,706 --> 00:00:16,538
<i>Spatřili jsme na východě hvězdu.</i>

2
00:00:18,295 --> 00:00:22,957
Prozradila nám,
že se narodil Syn Boží.

3
00:00:54,998 --> 00:00:58,830
Narození Páně/Kázání/Večeře

4
00:00:59,044 --> 00:01:01,796
Pán Ježíš byl uložen do jeslí,

5
00:01:02,005 --> 00:01:05,540
aby spasil duše těch,

6
00:01:05,759 --> 00:01:08,760
jež nemají vlastní domov.

7
00:01:09,095 --> 00:01:12,215
Není nic těžšího
než nemít domov,

8
00:01:12,432 --> 00:01:16,346
ale je mnoho těch,
kteří ho nemají.

9
00:01:16,603 --> 00:01:17,765
To mi povídej!

10
00:01:18,730 --> 00:01:21,221
V osamění touží
po někom, kdo řekne:

11
00:01:21,441 --> 00:01:22,721
"Zůstaň tu."

12
00:01:22,942 --> 00:01:24,318
Já ne, díky.

13
00:01:24,528 --> 00:01:25,607
Ticho!

14
00:01:26,029 --> 00:01:31,403
Ježíš se narodil,
aby dal opuštěným přístřešek!

15
00:01:34,287 --> 00:01:36,576
"Aleluja, je tu žvanec."

16
00:01:36,790 --> 00:01:39,363
Gine! Správně je to: "Je tu náš Pán!"

17
00:01:39,959 --> 00:01:41,751
Ty toho moc nevíš, co?

18
00:01:41,962 --> 00:01:44,418
Víc než nějakej teplouš.

19
00:01:44,631 --> 00:01:47,881
Já jsem boží omyl.

20
00:01:48,134 --> 00:01:50,708
V srdci jsem žena.

21
00:01:50,928 --> 00:01:52,756
Ženy můžou mít děti.

22
00:01:53,306 --> 00:01:56,640
Co když se stane zázrak,
jako se stal Panně Marii,

23
00:01:56,852 --> 00:01:59,556
a otěhotní homosexuál?

24
00:02:00,689 --> 00:02:06,229
........