1
00:00:33,613 --> 00:00:35,808
Zdravím vás, spolušpekulanti.

2
00:00:36,216 --> 00:00:39,049
Práve sa mi zadarilo na burze,

3
00:00:39,252 --> 00:00:40,514
nič to nebolo.

4
00:00:40,721 --> 00:00:43,815
Jednoducho som partnerovi povedal,
že sme na mizine.

5
00:00:43,890 --> 00:00:46,256
On je veľmi popudlivý.

6
00:00:48,528 --> 00:00:51,895
V skutočnosti som žartoval.
Nie sme na mizine.

7
00:00:51,965 --> 00:00:53,899
Naopak, slušne sme zarobili.

8
00:00:53,967 --> 00:00:56,094
Kiežby to neurobil.

9
00:00:57,137 --> 00:00:59,901
Máme veľmi citlivú obsluhu výťahu.

10
00:00:59,973 --> 00:01:02,305
Nepáči sa im,
že ľudia, ktorých privážajú hore,

11
00:01:02,376 --> 00:01:04,071
nejdú potom s nimi znova dole.

12
00:01:04,144 --> 00:01:05,907
Mätie ich to.

13
00:01:05,979 --> 00:01:10,575
A pokiaľ ide o náš príbeh, volá sa:
"Poštový prorok."

14
00:01:10,650 --> 00:01:14,313
A tiež sa odohráva v pozadí
akcií a dlhopisov.

15
00:01:17,147 --> 00:01:27,176
POŠTOVÝ PROROK

16
00:01:47,387 --> 00:01:50,481
A tak sa začína ďalší deň
v továrni.

17
00:01:50,957 --> 00:01:54,688
Človek by si myslel, že po 17 rokov si už sami
budeme môcť otvoriť poštu.

18
00:01:55,395 --> 00:01:57,260
Toto je problém tejto práce,

19
00:01:57,330 --> 00:01:59,560
žiadna moc pri rozhodovaní.

20
00:01:59,800 --> 00:02:03,031
Ronald, tu existuje len jedna moc.

21
00:02:03,103 --> 00:02:06,300
Moc vypínača, ktorý spúšťa
túto montážnu linku.

22
00:02:06,606 --> 00:02:08,073
Prečo to znášame, George?

23
00:02:08,141 --> 00:02:11,633
Prečo rok za rokom necháme so sebou
zaobchádzať ako s robotmi?
........