1
00:00:01,750 --> 00:00:05,738
Cosi je ukryté ve stínech.

2
00:00:05,740 --> 00:00:08,008
Druh hmoty,
kterou nemůžeme vidět,

3
00:00:08,010 --> 00:00:10,110
ani se jí dotknout.

4
00:00:10,111 --> 00:00:13,028
Ale je všude okolo nás.

5
00:00:13,030 --> 00:00:17,900
Vědci se shodují,
že formovala náš vesmír.

6
00:00:18,002 --> 00:00:24,002
Ale nemají tušení, co to je
nebo jakou má podobu.

7
00:00:28,003 --> 00:00:33,362
Mohla by tato tajemná hmota
tvořit své hvězdy a planety?

8
00:00:34,067 --> 00:00:39,967
A mohl by tento temný kosmos
jednou rozdrtit ten náš?

9
00:00:40,774 --> 00:00:44,976
Existuje stínový vesmír?

10
00:00:48,617 --> 00:00:51,210
Through the Wormhole E05xS09

11
00:00:51,216 --> 00:00:55,354
Vesmír, čas, život sám.

12
00:00:57,989 --> 00:01:02,460
Tajemství kosmu leží
za červí dírou.

13
00:01:03,562 --> 00:01:06,518
fredikoun@seznam.cz

14
00:01:08,884 --> 00:01:13,079
Existuje stínový vesmír?

15
00:01:14,439 --> 00:01:19,477
Žijeme ve vesmíru,
který je naplněn světlem.

16
00:01:19,479 --> 00:01:24,315
Alespoň tak to vypadá,
když hledíme na nebe.

17
00:01:24,517 --> 00:01:27,605
Ale vědci si teď jsou jistí,

18
00:01:27,606 --> 00:01:30,450
že v tomto vesmíru
existuje mnohem více hmoty,

19
00:01:30,451 --> 00:01:32,958
kterou nevidíme.

20
00:01:33,259 --> 00:01:37,110
Víme, že tato temná hmota
musí existovat,

21
00:01:37,112 --> 00:01:41,456
protože dokážeme detekovat
její gravitační přitažlivost.

22
00:01:42,001 --> 00:01:46,170
Co se odehrává
v tomto skrytém světě?

........