1
00:00:02,028 --> 00:00:04,956
Dobré zprávy, Velkokomisaři.
Našli jsme cíl.

2
00:00:04,981 --> 00:00:08,826
<i>Připomínám vám, Petere Quille,
že ten "cíl" je má dcera.</i>

3
00:00:08,851 --> 00:00:10,826
<i>A musí být na Rigel-3 dopravena</i>

4
00:00:10,851 --> 00:00:13,102
<i>včas na její
ceremonii plnoletosti.</i>

5
00:00:13,127 --> 00:00:16,709
<i>Očekávám, že se k ní budete
chovat s úctou k jejímu postavení.</i>

6
00:00:16,734 --> 00:00:18,194
Nemějte obavy.

7
00:00:18,219 --> 00:00:20,146
Drax a Gamora ji vylákají.

8
00:00:20,171 --> 00:00:21,583
A pak...

9
00:00:22,940 --> 00:00:27,015
Rockete, rigellianský Velkokomisař
nám platí 4 miliony jednotek,

10
00:00:27,047 --> 00:00:31,431
abychom jeho dceru,
princeznu, dopravili domů.

11
00:00:31,456 --> 00:00:34,492
Jo? Tohle je můj nejlepší pytel!

12
00:00:34,517 --> 00:00:36,197
Já jsem Groot!

13
00:00:36,222 --> 00:00:38,412
Dobrý postřeh, kámo.
Jí to bude jedno.

14
00:00:38,437 --> 00:00:40,436
Rigelliani nemají emoce!

15
00:00:46,880 --> 00:00:49,055
Stůjte, princezno.
Nechceme vám ublížit.

16
00:00:49,523 --> 00:00:51,746
Kdo... Kdo jsi?

17
00:00:51,771 --> 00:00:53,681
Já jsem Drax Ničitel.

18
00:00:54,224 --> 00:00:55,690
"Ničitel"?

19
00:00:56,683 --> 00:00:59,278
Ale možná byste mi
měla říkat jednoduše Drax.

20
00:00:59,303 --> 00:01:03,012
Hej, Draxi? Nezapomeň,
že Rigelliané ovládají telekinezi.

21
00:01:03,995 --> 00:01:07,207
Díky ní na to nelze zapomenout.

22
00:01:15,305 --> 00:01:17,117
Quille, máme problém.

23
00:01:17,142 --> 00:01:19,753
........