1
00:00:01,011 --> 00:00:02,931
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,933 --> 00:00:05,633
Pamatuj. Whitehall.
Musí ti říct, co to je.

3
00:00:06,944 --> 00:00:11,166
- Tvůj komplic. Chci znát
jeho jméno. - Je to tvůj syn.

4
00:00:12,011 --> 00:00:14,920
- Nevím, co je Whitehall.
- Mluv a nic se ti nestane.

5
00:00:15,899 --> 00:00:18,342
- Kdo jste?
- Richard Whitehall.

6
00:00:18,344 --> 00:00:20,898
Whitehall dospěl k průlomu
u kvantových počítačů.

7
00:00:20,900 --> 00:00:23,900
Počítač s takovou rychlostí
by znamenal konec soukromí.

8
00:00:24,100 --> 00:00:27,742
Pokud Scottie získá funkční
model, bude nezastavitelná.

9
00:00:27,744 --> 00:00:30,342
Od dnešního dne
udělám maximum proto,

10
00:00:30,344 --> 00:00:33,742
<i>abych převzal kontrolu
nad svou společností.</i>

11
00:00:33,744 --> 00:00:37,744
<i>Vím, že se díváš, zlato,
a jdu si pro tebe.</i>

12
00:01:11,716 --> 00:01:13,161
Tam nemůžete.

13
00:01:21,300 --> 00:01:23,800
<b><font color="#990000">The Blacklist: Redemption</font></b>
S01E08 <font color="#990000">Whitehall: Conclusion</font>

14
00:01:23,802 --> 00:01:26,298
Překlad: <font color="#990000">lukascoolarik</font>
Korekce: <font color="#990000">lukascoolarik</font>

15
00:01:26,300 --> 00:01:29,366
<b>O 12 HODIN DŘÍVE</b> - Kvantové
počítače jsou univerzální klíč.

16
00:01:29,566 --> 00:01:33,454
Původní sálové počítače
byly o velikosti této místnosti.

17
00:01:34,455 --> 00:01:39,155
Dnes máme počítače, které jsou
mnohem výkonnější. Jako tento.

18
00:01:39,566 --> 00:01:41,786
To je rozdíl mezi tím,
co se používá v současnosti,

19
00:01:41,788 --> 00:01:44,988
a tím, co budou používat lidé,
co získají Whitehallův stroj.

20
00:01:45,188 --> 00:01:47,931
Dnes jsou zranitelné
mobily a notebooky,

21
00:01:47,933 --> 00:01:52,898
........