1
00:00:06,573 --> 00:00:09,375


2
00:00:15,375 --> 00:00:16,875
11. deň v zajatí

3
00:00:38,338 --> 00:00:42,274
Pravdepodobne pôjde opraviť
hlavné koleso a všetky kladky.

4
00:00:42,276 --> 00:00:44,543
A tiež veľa trámov.

5
00:00:44,545 --> 00:00:48,714
Nestačí len
stavať šibenice.

6
00:00:50,551 --> 00:00:52,651
Musíme rozbehnúť
ďalšiu plošinu.

7
00:00:52,653 --> 00:00:55,454
Začni telefonovať.

8
00:00:55,456 --> 00:00:57,356
Komu?

9
00:00:57,358 --> 00:00:59,258
Od bánk už nedostaneme
žiadne peniaze.

10
00:00:59,260 --> 00:01:02,327
Nie po tomto.

11
00:01:02,329 --> 00:01:03,695
Pod zemou je ropa

12
00:01:03,697 --> 00:01:05,364
a ja ju chcem dostať von,

13
00:01:05,366 --> 00:01:08,400
aj keby sme sa my traja
mali lopatami a krompáčmi

14
00:01:08,402 --> 00:01:09,601
prekopať do podsvetia.

15
00:01:09,603 --> 00:01:12,404
Takže to zariaď.

16
00:01:12,406 --> 00:01:13,605
Máme osirelých osem dielov

17
00:01:13,607 --> 00:01:15,140
hore pri Midkiffovcoch.

18
00:01:15,142 --> 00:01:17,443
Navrhuješ predávať
Percymu Midkiffovi?

19
00:01:17,445 --> 00:01:18,710
Len tých osem dielov.

20
00:01:18,712 --> 00:01:21,213
Tomu pobožnému skurvysynovi?

21
00:01:21,215 --> 00:01:22,548
Nie je tam nič, iba
krovie a španielske býky.

22
00:01:22,550 --> 00:01:25,617
Hovor na mňa, len keď
to budeš myslieť vážne.

23
00:01:31,591 --> 00:01:34,793
Predaj zeme nie je
otcov spôsob.
........