1
00:00:12,321 --> 00:00:13,924
Co jste sakra zač?

2
00:00:14,044 --> 00:00:15,845
Co to kruci děláte?

3
00:00:15,965 --> 00:00:18,181
Jsem Kim Do Hyun,
generální ředitel Lone Korea.

4
00:00:18,301 --> 00:00:20,861
Hajzle. Ptám se, kdo doopravdy jste!

5
00:00:20,981 --> 00:00:24,250
Pomozte nám prosím
s akvizicí banky Han Young.

6
00:00:24,370 --> 00:00:29,799
Pokud nám pomůžete,
pak my garantujeme vaši budoucnost.

7
00:00:29,919 --> 00:00:31,677
Sklapni, ty hajzle!

8
00:00:37,814 --> 00:00:41,483
Myslím, že jsme
Lone Korea uvedli nezapomenutelně.

9
00:00:41,603 --> 00:00:44,460
- Potvrdil vám to?
- Ne.

10
00:00:44,580 --> 00:00:46,567
Nechal se ovládnout emocemi.

11
00:00:46,687 --> 00:00:51,055
Z pohledu prezidenta Janga
to muselo být ohromující.

12
00:00:52,437 --> 00:00:56,753
A teď zbývá ten nejdůležitější krok,

13
00:00:56,754 --> 00:01:00,590
aby byl tento projekt úspěšný.

14
00:01:03,544 --> 00:01:06,600
Víte, kdo je Han Jin Su, že?

15
00:01:06,720 --> 00:01:10,227
- Předseda výboru
finanční reformy? - Správně.

16
00:01:11,074 --> 00:01:14,761
Kdysi byl hlavním ekonomem
v Modrém domě i ministrem financí.

17
00:01:14,881 --> 00:01:19,272
Dokonce i teď, kdy má největší vliv
na korejskou hospodářskou politiku,

18
00:01:19,392 --> 00:01:22,073
je blízkým pobočníkem prezidenta.

19
00:01:22,193 --> 00:01:24,753
Chcete-li dokončit naši
akvizici banky Han Young,

20
00:01:24,873 --> 00:01:28,646
pak je nejdůležitější
získat tohoto muže na naši stranu.

21
00:01:28,966 --> 00:01:31,393
Už jsme lobbovali všechny,

22
00:01:31,394 --> 00:01:33,819
u kterých jsme měli pocit,
že jsou potřební,

........