1
00:00:29,618 --> 00:00:35,933
<i>NEJMENŠÍ ŠOU
NA ZEMI</i>

2
00:02:10,053 --> 00:02:12,331
<i>Nikdy na ten den nezapomenu...</i>

3
00:02:12,410 --> 00:02:14,649
<i>Matt psal román</i>

4
00:02:14,728 --> 00:02:16,567
<i>a naše úspory mizely.</i>

5
00:02:16,647 --> 00:02:20,363
<i>Pak přišel dopis,
který všechno změnil.</i>

6
00:02:20,843 --> 00:02:22,602
- Jean!
- Ano, miláčku.

7
00:02:22,681 --> 00:02:24,119
- Kdy přišel?
- Co?

8
00:02:24,120 --> 00:02:26,717
Jo dopis...
Teď, nechtěla jsem tě rušit.

9
00:02:26,718 --> 00:02:27,757
Co to je?

10
00:02:30,555 --> 00:02:31,593
Matte!

11
00:02:31,753 --> 00:02:33,111
Strýček Simon?

12
00:02:33,112 --> 00:02:36,547
- Ani jsem o něm nevěděla.
- Žádného prastrýčka Simona nemám.

13
00:02:36,548 --> 00:02:41,343
- Univerzální dědic.
- Celou pozůstalost Sloughborough.

14
00:02:41,344 --> 00:02:42,902
Nějaký omyl!

15
00:02:42,903 --> 00:02:44,699
- Žádného prastrýce Simona jsem neměl.
- Už asi ano!

16
00:02:44,700 --> 00:02:49,615
Ale ne!
Byl bych přece o něm slyšel,
já nemám prastrýčka Simona!

17
00:02:49,616 --> 00:02:52,652
- Simpson, Carter a syn.
- Asi se zbláznili.

18
00:02:52,653 --> 00:02:56,127
- Máš se s nimi spojit.
- Sloughborough. Co to je, město?

19
00:02:56,129 --> 00:02:58,127
Patrně.
Jakživa jsem neslyšela o Sloughborough.

20
00:02:58,127 --> 00:03:02,242
Já taky ne.
Strýc Simon...

21
00:03:05,204 --> 00:03:06,462
Operátore?

22
00:03:06,462 --> 00:03:08,776
........