1
00:00:01,105 --> 00:00:03,104
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,982 --> 00:00:05,957
<i>Nikdy se
skutečně nemilujeme.</i>

3
00:00:05,958 --> 00:00:07,877
Jsi vážně
emocionálně zablokovaný.

4
00:00:07,878 --> 00:00:10,518
- Znám jednoho chlápka.
- Tvůj cvokař?

5
00:00:10,604 --> 00:00:11,557
Spíš šaman.

6
00:00:11,607 --> 00:00:16,117
My jsme se připravili na cestu
sebepoznání skrze ayahuasku.

7
00:00:16,247 --> 00:00:18,037
Co ty a Ralf?

8
00:00:18,040 --> 00:00:20,277
- Nedává mi teď peníze.
- Příspěvek na děti?

9
00:00:20,278 --> 00:00:23,393
Ne, to musí platit.
To je za poskytnuté služby.

10
00:00:23,401 --> 00:00:24,565
Lylo, co se děje?

11
00:00:24,566 --> 00:00:27,637
Opatrovnictví v poměru
70:30 v Danův prospěch.

12
00:00:27,767 --> 00:00:30,965
Myslela jsem, že možná...

13
00:00:31,078 --> 00:00:33,078
bychom mohli vyrazit na výlet.

14
00:00:33,206 --> 00:00:34,486
Bude to dobrodružství.

15
00:00:34,598 --> 00:00:36,598
Proč jsme se museli rozejít,

16
00:00:36,726 --> 00:00:39,317
abych si uvědomil,
jak jsi nádherná?

17
00:00:42,697 --> 00:00:44,710
NEZABÍJETE PRINCEZNU

18
00:00:44,711 --> 00:00:46,982
PRAVIDLO Č. 67

19
00:00:46,983 --> 00:00:47,942
Lylo?

20
00:00:48,039 --> 00:00:51,126
Lylo, Lylo, Lylo, Lylo, Lylo?

21
00:00:52,483 --> 00:00:55,285
Lylo, tohle je má
čtvrtá zpráva? Sedmá?

22
00:00:55,399 --> 00:00:57,798
Nevím.
Přestala jsem to počítat.

23
00:00:57,927 --> 00:01:01,878
........