1
00:00:15,269 --> 00:00:19,898
BÍLÁ PRINCEZNA
1. díl

2
00:01:06,361 --> 00:01:07,571
Srpen 1485.

3
00:01:07,654 --> 00:01:11,909
Přede dvěma dny padl král
Richard III. v bitvě u Bosworthu.

4
00:01:11,992 --> 00:01:15,245
Princezna Alžběta jej milovala,

5
00:01:15,370 --> 00:01:19,082
ale byla zaslíbena novému králi
z rodu Tudorovců Jindřichu VII.

6
00:01:19,166 --> 00:01:22,961
Nikdy se s ním nesetkala.

7
00:02:15,931 --> 00:02:19,643
Matko!
Matko, jedou sem vojáci!

8
00:02:20,060 --> 00:02:22,896
Myslela jsem,
že budeme mít víc času.

9
00:02:24,481 --> 00:02:28,735
-Jsou to tedy Tudorovci?
-Nebo to, čemu on říká armáda.

10
00:02:29,152 --> 00:02:31,405
-Je tu už ten jezdec pro Perkina?
-Nemáme čas.

11
00:02:31,530 --> 00:02:35,242
Honem, Richarde. Jak jsme to
naplánovali. Musíš se ukrýt.

12
00:02:35,534 --> 00:02:37,869
A my, matko?

13
00:02:38,662 --> 00:02:40,205
Děvčata, pojďte se mnou.

14
00:02:40,289 --> 00:02:42,583
-Ale kam?
-Pojďte!

15
00:02:46,461 --> 00:02:49,006
-Rychle, můj Perkine.
-Musím vás chránit.

16
00:02:49,089 --> 00:02:51,383
-Řeknu, že jsem princ Richard.
-Myslí, že jsi mrtvý.

17
00:02:51,466 --> 00:02:54,761
-A budeš, jestli neuprchneš.
-Chci tu zůstat a bojovat.

18
00:02:56,471 --> 00:02:59,141
Můj milý Richarde, můj Perkine...

19
00:03:00,517 --> 00:03:04,021
Jeď do Tournai. Vyhledej
Jana Warbecquea, převozníka.

20
00:03:04,104 --> 00:03:05,814
Předstírej, že jsi jeho syn.

21
00:03:06,023 --> 00:03:11,111
Slibuji ti, že tě dostanu zpátky
do Anglie a posadím tě na trůn.

22
00:03:19,995 --> 00:03:21,663
........