1
00:00:01,009 --> 00:00:02,759
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,825 --> 00:00:06,268
Viceprezident Peter MacLeish
byl zastřelen svou manželkou

3
00:00:06,302 --> 00:00:10,294
Beth MacLeishovou. Ta poté obrátila
zbraň proti sobě a spáchala sebevraždu.

4
00:00:10,349 --> 00:00:13,780
Jsi terčem. Chci, aby naše
děti měly normální život.

5
00:00:13,811 --> 00:00:17,570
Mluvila jsem s Mikem o Camp Davidu.
Je to tam prý bezpečnější.

6
00:00:17,943 --> 00:00:20,519
Prezident Moss
se chce vrátit do politiky?

7
00:00:20,562 --> 00:00:23,057
Spíš jen nabídnout své zkušenosti.

8
00:00:23,126 --> 00:00:25,134
Pozvaní do Bílého domu lidi povzbudí,

9
00:00:25,164 --> 00:00:27,771
- půjde o gesto solidarity.
- Postarám se o to.

10
00:00:27,818 --> 00:00:31,820
- Možná potřebuješ nějaké volno.
Vem si třeba týden. - Ano, pane.

11
00:00:31,867 --> 00:00:35,366
- Rád bych z tebe udělal zastupující
vedoucí kanceláře. - Já vás nezklamu.

12
00:00:35,445 --> 00:00:37,976
- Aarone. - Aaron Shore
s někým právě navázal kontakt.

13
00:00:38,016 --> 00:00:39,713
To je Charles Langdon.

14
00:00:42,207 --> 00:00:46,484
- Co se kruci děje? Myslel jsem,
že jsi mrtvý, Charlie. - Pojď se mnou.

15
00:00:55,924 --> 00:00:58,454
Právě vešli ke Sv. Angelovi
na desáté ulici.

16
00:01:00,020 --> 00:01:03,083
Rozumím. Hlídejte severní vchod.
Za minutu jsme tam.

17
00:01:07,113 --> 00:01:09,044
Povstaňte k modlitbě, prosím.

18
00:01:11,231 --> 00:01:12,930
Pomodlíme se.

19
00:01:16,500 --> 00:01:18,461
- Jdeme dovnitř.
<i>- Rozumím.</i>

20
00:01:19,394 --> 00:01:22,863
- Řekni mi, co se děje.
- Poslouchej, nemám moc času.

21
00:01:23,107 --> 00:01:26,435
Potřebuju, abys pro mě něco udělal.
Závisí na tom můj život.

22
........