1
00:00:00,053 --> 00:00:02,155
<i>- Videli ste:
- Každý, kto chce prejsť,</i>

2
00:00:02,189 --> 00:00:04,658
musí mať povolenie
z kancelárie pána Meyersa.

3
00:00:04,692 --> 00:00:05,892
<i>Onedlho sa Farrellovské záležitosti</i>

4
00:00:05,926 --> 00:00:08,161
trochu zmenia.

5
00:00:08,194 --> 00:00:09,863
Keď to praskne,
nebudem ťa môcť ochrániť.

6
00:00:09,896 --> 00:00:11,865
Takže si myslím, že by bolo
lepšie, keby si zmizol.

7
00:00:11,898 --> 00:00:13,200
Ok.

8
00:00:15,135 --> 00:00:16,871
<i>No čo sa pozeráš?</i>

9
00:00:16,903 --> 00:00:18,772
Vypadá, že ma našiel
fanúšik z klubu.

10
00:00:18,805 --> 00:00:20,708
Wade? Wade Houghton?

11
00:00:20,740 --> 00:00:23,043
Dana Miller.
Mali by sme zaskočiť na drink.

12
00:00:23,077 --> 00:00:24,745
<i>Mala som návštevu Wade.</i>

13
00:00:24,778 --> 00:00:26,347
<i>Myslím, že to bol Breece.</i>

14
00:00:26,380 --> 00:00:27,785
Nechcel ma vydesiť.

15
00:00:27,817 --> 00:00:28,930
Čo sa deje?

16
00:00:28,963 --> 00:00:30,083
Volali z nemocnice.

17
00:00:30,116 --> 00:00:32,167
Som v remisii.

18
00:00:33,010 --> 00:00:34,279
Mala by si si odpočinúť.

19
00:00:34,312 --> 00:00:35,847
Nikomu to nepomôže.

20
00:00:35,880 --> 00:00:37,181
Obzvlášť bábätku.

21
00:00:40,352 --> 00:00:42,654
<i>Uhoľná spoločnosť otrávila naše polia.</i>

22
00:00:44,949 --> 00:00:48,887
<i>Tiež Sweet Allis Spring.
Čas mieru skončil.</i>

23
00:00:48,919 --> 00:00:50,788
<i>Takže by sme sem mali priviesť
jedného z nich.</i>

........