1
00:00:04,000 --> 00:00:06,480
Měl jsem tu pro tebe být.
Podělal jsem to.

2
00:00:06,600 --> 00:00:07,840
My oba.

3
00:00:08,000 --> 00:00:10,320
Není to tak hrozné,
mít mě tady, že?

4
00:00:11,640 --> 00:00:13,360
- Co když ano?
- Ano co?

5
00:00:13,520 --> 00:00:15,646
- Šoustala s neurologem.
- Zeptej se jí.

6
00:00:16,693 --> 00:00:19,346
Pane Boyle, než půjdete,
mám administrativní dotaz.

7
00:00:19,500 --> 00:00:22,060
Přišel jste sem přímo z aktivní služby?

8
00:00:22,246 --> 00:00:24,360
Lituji, čeká na mě umírající.

9
00:00:26,120 --> 00:00:28,347
Porušilas příkaz o dohledu.

10
00:00:28,567 --> 00:00:31,140
Budeš obviněna z vážného
profesionálního pochybení.

11
00:00:31,200 --> 00:00:32,573
Zničíš mi kariéru?

12
00:00:42,966 --> 00:00:45,553
Evakuujeme pacienty,
ale nevíme, kde hoří.

13
00:00:45,866 --> 00:00:47,613
Potřebuju informace, hned.

14
00:00:49,907 --> 00:00:51,580
Giles Dhillon,
trauma manažer.

15
00:00:51,853 --> 00:00:54,680
Už známe pozici těch
požárních hlásičů?

16
00:00:55,513 --> 00:00:56,514
Tudy.

17
00:00:57,388 --> 00:01:00,514
Šatny u sálu. Šatny!
Šatny personálu, tudy.

18
00:01:00,614 --> 00:01:03,368
- Connie, já také? - Jdeme.
- Ano, vy také!

19
00:01:04,993 --> 00:01:06,543
Šatny personálu, napravo.

20
00:01:09,106 --> 00:01:10,253
Čisto.

21
00:01:10,376 --> 00:01:13,176
Osobně vedu trauma tým
dolů k incidentu.

22
00:01:13,716 --> 00:01:15,029
Urgentní lůžko, hned!

........