1
00:03:50,451 --> 00:03:56,856
<b>O C H R Á N C I</b>

2
00:04:04,056 --> 00:04:07,837
Bez přehánění je před námi zlomový den
pro budoucnost válčení.

3
00:04:07,927 --> 00:04:11,386
Technologie umělé inteligence
bojové techniky

4
00:04:11,536 --> 00:04:15,471
nejenže ušetří cenné lidské zdroje,

5
00:04:15,621 --> 00:04:17,861
ale přináší i mnoho taktických výhod.

6
00:04:33,452 --> 00:04:36,765
Může zničit jednotlivé cíle.

7
00:04:36,915 --> 00:04:40,833
Ale má i režim <i>totálního zničení</i>
v daném perimetru.

8
00:04:47,961 --> 00:04:50,781
Ale hlavní výhodou

9
00:04:50,930 --> 00:04:54,847
je možnost boje
v plně automatickém režimu.

10
00:04:54,997 --> 00:04:57,729
Vyšlete do bojové zóny protivníky...

11
00:05:10,331 --> 00:05:12,075
Aktivováno.

12
00:05:12,225 --> 00:05:16,045
- Nic jsem neudělal.
- Střílejte. Co to dělají?

13
00:05:54,492 --> 00:05:56,871
<i>NALEZEN NEPŘÍTEL</i>

14
00:06:44,517 --> 00:06:48,063
<b>MOSKVA</b>
<i>Současnost</i>

15
00:06:48,835 --> 00:06:52,064
<i>Centrum operačního velení
Ministerstva obrany Ruské federace</i>

16
00:06:54,532 --> 00:06:57,528
Ještě na konci čtyřicátých let
minulého století

17
00:06:57,678 --> 00:07:00,733
byl založen program
<i>Patriot</i>,

18
00:07:00,883 --> 00:07:03,577
v rámci kterého byly
v každé sovětské republice

19
00:07:03,602 --> 00:07:07,102
vystavěny tajné laboratoře,

20
00:07:07,127 --> 00:07:10,219
kde se prováděly nepovolené
genetické experimenty.

21
00:07:10,369 --> 00:07:14,383
Pokusy na zvířatech i lidech.

22
00:07:15,505 --> 00:07:18,694
August Kuratov vedl oddělení <i>Patriota</i>,

23
........