1
00:00:00,200 --> 00:00:01,520
- Takže?
- Čo?

2
00:00:02,851 --> 00:00:05,325
Mám si niekam sadnúť?
Treba si dať pás?

3
00:00:05,879 --> 00:00:08,588
Veď už si s nami išla.
Nie si tu prvý raz.

4
00:00:08,668 --> 00:00:10,474
Hej, ale tento raz
je to tak naozaj.

5
00:00:12,406 --> 00:00:13,460
Toto ti nevyšlo.

6
00:00:13,540 --> 00:00:14,100
Čo?

7
00:00:14,333 --> 00:00:16,382
Zo sedadiel
nedočiahneš na konzolu.

8
00:00:16,508 --> 00:00:17,610
Načo ti potom sú?

9
00:00:18,184 --> 00:00:20,152
Či máš naťahovacie ruky
ako Pán Fantastický?

10
00:00:20,232 --> 00:00:22,222
Zvyknem pri nej stáť,
takto nejako.

11
00:00:22,978 --> 00:00:24,878
To ti nenapadlo
posunúť si sedadlá?

12
00:00:24,980 --> 00:00:26,680
Nie, zatiaľ nie.

13
00:00:27,646 --> 00:00:28,743
A kde je volant?

14
00:00:29,450 --> 00:00:32,544
TARDIS sa neriadi,

15
00:00:32,624 --> 00:00:34,385
jednoducho
jej našepkáš.

16
00:00:36,130 --> 00:00:39,340
Zoberie ťa niekam,
kam chceš ísť,

17
00:00:39,420 --> 00:00:42,760
ale kde ťa aj potrebujú.

18
00:00:42,840 --> 00:00:44,345
Koľko také
čosi stojí?

19
00:00:46,380 --> 00:00:48,006
Netuším.

20
00:00:49,048 --> 00:00:50,090
Čmajzol som ju.

21
00:00:52,100 --> 00:00:53,262
- To vážne?
- Jasné.

22
00:00:54,642 --> 00:00:55,575
Prečo?

........