1
00:00:00,192 --> 00:00:02,192
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,360 --> 00:00:04,779
<i>Vyspala jsem se Jakem
a nepoužili jsme ochranu.</i>

3
00:00:04,779 --> 00:00:06,830
Pilulka po.
Krabička není otevřená.

4
00:00:07,198 --> 00:00:09,199
<i>Řekla bys mi to vůbec?</i>

5
00:00:09,333 --> 00:00:11,273
- Spal jsi s ní.
- Ano.

6
00:00:11,273 --> 00:00:12,286
Končím.

7
00:00:12,286 --> 00:00:15,839
Ten Gordon Beech, co si vzal
designérku Courtney Beechovou?

8
00:00:15,923 --> 00:00:17,207
Byl ženatý.

9
00:00:17,374 --> 00:00:19,876
- Kvůli tobě mě vyhodí.
- Budeme opatrní.

10
00:00:20,010 --> 00:00:22,262
Někdy mám pocit,
že chceš být ženatý.

11
00:00:22,379 --> 00:00:24,681
Ale chceš být
ženatý se mnou?

12
00:00:24,765 --> 00:00:27,350
- No tak.
- Nemůžu, opravdu ne.

13
00:00:27,468 --> 00:00:28,718
<i>- Jak se jmenuje?
- Carla.</i>

14
00:00:28,853 --> 00:00:30,887
<i>Pracuje v tom novém hotelu.</i>

15
00:00:31,055 --> 00:00:32,522
Přijede Jo na návštěvu
a bude tu spát.

16
00:00:32,640 --> 00:00:33,690
Myslel jsem,
že si se s ní rozešla.

17
00:00:33,774 --> 00:00:34,774
Nesnášel jsi ji.

18
00:00:34,808 --> 00:00:36,142
Nápad, a co napsat o rozvodu?

19
00:00:36,227 --> 00:00:38,067
To je téma, o kterém byste
mohla napsat spoustu kecyček.

20
00:00:39,230 --> 00:00:44,099
ZEPTEJTE SE PANÍ VŠEVĚDOUCÍ
PRAVIDLO Č. 17

21
00:00:47,121 --> 00:00:49,038
Rozvod.

22
00:00:54,828 --> 00:00:57,380
Rozvod, rozvod.
........