1
00:00:05,090 --> 00:00:06,390
<i>Poslouchejte, lidi.</i>

2
00:00:06,425 --> 00:00:08,450
<i>Na lodi Věřících
je pořád stroj,</i>

3
00:00:08,490 --> 00:00:11,790
<i>Kterým sebrali Cosmovy
schopnosti a my je sebereme jim.</i>

4
00:00:11,830 --> 00:00:14,450
<i>Quille, proč nepoužijeme Continuum
Cortex, aby nás tam teleportoval?</i>

5
00:00:14,490 --> 00:00:17,720
Je to havarovaná
vesmírná loď, Gamoro.

6
00:00:17,760 --> 00:00:19,320
Mohli bychom se teleportovat
přímo do zóny úniku radiace,

7
00:00:19,360 --> 00:00:22,260
- nebo do něčeho horšího.
- Ocas ne! Ocas ne!

8
00:00:22,290 --> 00:00:24,590
Táhni, ty malej čokle!

9
00:00:26,190 --> 00:00:28,540
Já jsem Groot.

10
00:00:28,580 --> 00:00:31,130
Já jsem Groot.

11
00:00:34,770 --> 00:00:36,990
Se zvířaty to umí.

12
00:00:42,410 --> 00:00:45,850
To jsem jen já.
Už se přes to přenes.

13
00:00:45,880 --> 00:00:48,160
Bez jeho psychické energie
je to pouhé zvíře.

14
00:00:48,200 --> 00:00:50,980
To ani náhodou, Draxi.

15
00:00:51,010 --> 00:00:53,350
Jen ho štve,
že už neumí číst myšlenky.

16
00:00:53,680 --> 00:00:57,140
Já jsem Groot.

17
00:00:59,930 --> 00:01:03,894
- Já jsem Groot?
- Neslyším žádné chvění,

18
00:01:03,929 --> 00:01:06,180
a rozhodně neslyším
žádné zlověstné chvění.

19
00:01:06,210 --> 00:01:08,860
<i>Já věřím.</i>

20
00:01:08,900 --> 00:01:11,801
<i>Jo, tohle zlověstné chvění.</i>

21
00:01:16,010 --> 00:01:18,620
Ne! Ne, ne, ne, ne, ne!
Teď nemrkej!

22
00:01:21,860 --> 00:01:24,750
Připravte se a pořádný bolehlav!

........