1
00:00:10,550 --> 00:00:16,300
<b>13 Reasons Why S01E12:</b>
<i>Důvod dvanáctý: Kazeta 6, strana B</i>

2
00:00:19,300 --> 00:00:22,800
Překlad: LadyAlex
Korekce: ScaryX, siri

3
00:00:23,350 --> 00:00:26,350
edna.cz/13-reasons-why

4
00:00:36,261 --> 00:00:37,660
Jen se bavíme.

5
00:01:32,585 --> 00:01:33,961
Pořád piješ kafe?

6
00:01:35,171 --> 00:01:36,714
A ty pořád piješ kafe?

7
00:01:37,465 --> 00:01:40,510
Ano. Asi prostě doufáme,
že naše děti budou lepší.

8
00:01:41,149 --> 00:01:43,763
Pravděpodobně budem
žít dýl, jestli to pomůže.

9
00:01:44,013 --> 00:01:46,462
Pokud teda vaše generace
nejdřív nezničí planetu.

10
00:01:47,099 --> 00:01:48,543
Na to je, obávám se, pozdě.

11
00:01:48,820 --> 00:01:50,771
Clayi, ohledně toho soudu Bakerových...

12
00:01:50,793 --> 00:01:53,272
Nemůžeme si užít jedno ráno
bez rozebírání toho soudu?

13
00:01:53,356 --> 00:01:55,233
Ta předvolání přijdou dneska.

14
00:01:55,316 --> 00:01:56,734
Kdo kromě mě ho dostane?

15
00:01:57,360 --> 00:01:59,654
Promiň, Clayi,
tohle ti nemůžu jen tak říct.

16
00:02:00,279 --> 00:02:03,741
Tuhle ses mě ptal, jestli
může být někdo stíhaný,

17
00:02:03,824 --> 00:02:06,953
pokud někomu ublížil,
ale oběť se nepřihlásí.

18
00:02:07,411 --> 00:02:09,664
Říkal jsi,
že je to hypotetické,

19
00:02:09,956 --> 00:02:11,624
ale mluvil jsi
o Hanně, že ano?

20
00:02:13,029 --> 00:02:14,232
Vlastně ne.

21
00:02:16,002 --> 00:02:19,122
Protože pokud se jí něco stalo

22
00:02:19,177 --> 00:02:21,467
a ty jsi do toho
nějak zapletený...

........