1
00:01:01,125 --> 00:01:04,958
<i>"Měl jsem kliku, že jsem zažil válku."</i>
<i>Takhle to viděli ty starší.</i>

2
00:01:06,114 --> 00:01:10,808
<i>Po zbytek života budu ostatním vykládat
historky o tom, jak jsem tvořil historii.</i>

3
00:01:10,833 --> 00:01:13,418
<i>No, upsal jsem se 11 července, 2001,</i>

4
00:01:13,617 --> 00:01:16,600
<i>2 měsíce před tím,
než se věci podstatně změnily.</i>

5
00:01:16,625 --> 00:01:20,000
<i>Moc rád bych řekl..</i>
<i>"Bojuju tady za svobodu."</i>

6
00:01:20,083 --> 00:01:24,668
<i>Ale ruku na srdce...přidal jsem se kvůli
penězům na vejšku.</i>

7
00:01:24,944 --> 00:01:28,236
<i>Nepatřím sem.</i>
<i>A stydím se za to.</i>

8
00:01:36,604 --> 00:01:42,432
<i>Válečná historka nemůže být pravdivá,</i>
<i>pokud v ní není trocha hanby.</i>

9
00:01:42,999 --> 00:01:46,791
Kuvajt. Shromaždiště. Březen 2003.

10
00:02:20,667 --> 00:02:22,333
Hej! Ocre!

11
00:02:28,917 --> 00:02:30,042
Tak co myslíš?

12
00:02:32,000 --> 00:02:33,708
Pokey bylo jméno mýho psa.

13
00:02:33,792 --> 00:02:35,958
Mirra Loma je název rodný ulice.

14
00:02:38,083 --> 00:02:42,125
Je to moje porno přezdívka.
Narvu svoje koule hluboko do Iráku, jasný?

15
00:02:42,208 --> 00:02:43,708
Jo. Chytrý.

16
00:02:43,792 --> 00:02:45,708
Jdeš to sundat?

17
00:02:45,850 --> 00:02:49,350
-Jo, mířím tam.
- Právě v čas. Tanky už vyrážej.

18
00:02:49,375 --> 00:02:51,833
Nezbude tu ani noha.
Tik tak, tik tak. Jasný?

19
00:02:53,625 --> 00:02:54,625
Jasný.

20
00:02:54,708 --> 00:02:59,770
Kdybych tě už po zbytek
války neviděl, dávej na sebe bacha.

21
00:03:00,000 --> 00:03:01,000
Ty taky.

22
00:03:17,229 --> 00:03:19,515
Trochu zatlačím.

23
........