1
00:01:08,168 --> 00:01:12,168
24 týždňov

2
00:01:23,959 --> 00:01:26,459
Astrid! Tvoj mikrofón nefunguje.

3
00:01:28,209 --> 00:01:29,793
Počkaj

4
00:01:33,751 --> 00:01:35,959
Spravili sme zvukovú skúšku.
- Funguje to?

5
00:01:37,126 --> 00:01:40,626
Parádne si to zachránila.
Ten vtip o karfiole bol dobrý.

6
00:01:40,834 --> 00:01:42,834
A? - Nehýb sa.

7
00:01:43,001 --> 00:01:45,918
Uvidíte. Veľa šťastia! - Skvelé.
8
00:01:46,251 --> 00:01:49,543
Čas ísť. Bola si na toalete? - Mohla by som ísť znova.

9
00:01:49,751 --> 00:01:51,876
Čo sa deje s mikrofónom? - Astrid Lorenz!

10
00:01:55,334 --> 00:01:58,293
Dobrý večer. Ďakujem.

11
00:01:59,668 --> 00:02:03,168
Astrid Lorenz! - Ďakujem, Gerburg.

12
00:02:04,001 --> 00:02:05,918
Ďakujem.

13
00:02:06,418 --> 00:02:08,834
Ďakujem. Dobrý večer.

14
00:02:12,418 --> 00:02:13,793
Takže…

15
00:02:15,709 --> 00:02:18,334
Všimli ste si niečo? - Ty si tehotná!

16
00:02:18,584 --> 00:02:20,876
Presne! Mám nové topánky.

17
00:02:24,334 --> 00:02:26,084
Celkom sranda, že?

18
00:02:27,793 --> 00:02:30,334
Nezaujíma ma, čo to bude.

19
00:02:30,584 --> 00:02:32,918
Pokiaľ je to ona.

20
00:02:34,126 --> 00:02:35,709
Môj priateľ chce chlapca.

21
00:02:36,584 --> 00:02:40,293
Skvelé. Tak mu vysvetľujem: Chlapci sú leniví.
22
00:02:40,959 --> 00:02:44,376
Môžu chodiť pri narodení, Oni jednoducho nebudú.

23
00:02:44,584 --> 00:02:46,834
<i>Pôrodnosť stále klesá.</i>

24
00:02:47,001 --> 00:02:49,126
<i> Ste tehotná? Také trápne!</i>

25
00:02:50,293 --> 00:02:53,251
Ľudia rozumejú veciam ako je "Vyhorenie” alebo "Alzheimerova choroba",

........