1
00:00:00,000 --> 06:00:00,001


2
00:00:01,918 --> 00:00:03,697
uhoľná spoločnosť
nám otrávila polia.

3
00:00:05,700 --> 00:00:08,202
Títo hadi nás chcú
vyhnať z hory.

4
00:00:08,235 --> 00:00:10,304
Tak že myslím, že jedného z nich
musíme dostať sem hore.

5
00:00:11,471 --> 00:00:13,480
Musíte mať smäd.

6
00:00:14,374 --> 00:00:15,303
Počkať.

7
00:00:15,328 --> 00:00:16,887
Sľúbila si, že sa napije vody.

8
00:00:16,911 --> 00:00:18,388
Ak by o vode vedela,
ani by si nepriložila

9
00:00:18,412 --> 00:00:19,523
pohár k perám.

10
00:00:19,557 --> 00:00:21,048
Môžem použiť svoj mobil?

11
00:00:21,081 --> 00:00:22,683
Tu hore nebude fungovať,

12
00:00:22,717 --> 00:00:24,819
len chcem urobiť fotku.

13
00:00:24,852 --> 00:00:26,687
- Vieš kto to je?
- Videl som ho

14
00:00:26,721 --> 00:00:28,198
- v ten deň, keď ho zastrelili, hej.
- Kto ho zastrelil?

15
00:00:28,222 --> 00:00:29,389
Foster Farrell VI.

16
00:00:29,423 --> 00:00:32,192
Muž ktorý bol zabitý, Breece Dobbs,
bol môj švagor.

17
00:00:32,226 --> 00:00:34,004
Musím poznať miesto pobytu
muža, ktorý ho zabil.

18
00:00:34,028 --> 00:00:35,262
Je to veľký chlap.

19
00:00:35,295 --> 00:00:36,831
Z dlhými bielymi vlasmi.

20
00:00:36,864 --> 00:00:39,099
To je jedna s uhoľných diablov...

21
00:00:39,133 --> 00:00:40,973
musí sa napiť s tej vody, ktorá zabila Silasa!

22
00:00:41,001 --> 00:00:43,303
Toto bol náš najlepší prameň.

23
00:00:43,337 --> 00:00:44,739
Kto to urobil?

........