1
00:01:34,428 --> 00:01:37,639
z anglických titulků přeložil: Blahar

2
00:02:19,473 --> 00:02:21,391
<i>Jistěže byli hladoví,</i>

3
00:02:21,475 --> 00:02:24,436
<i>protože svými zásobami
sušeného masa</i>

4
00:02:24,520 --> 00:02:26,063
<i>a solených ryb se
prokousali už několik dní dozadu,</i>

5
00:02:26,146 --> 00:02:29,691
<i>i přesto, že si je
profesionálně rozdělili.</i>

6
00:02:37,074 --> 00:02:39,785
<i>Pro člověka byli
zkušenými námořníky,</i>

7
00:02:39,868 --> 00:02:43,163
<i>ale ani odborník
nedokáže zdolat moře,</i>

8
00:02:43,247 --> 00:02:45,749
<i>které si nepřeje,
aby ses dostal na břeh.</i>

9
00:02:45,832 --> 00:02:48,710
No tak!

10
00:02:50,712 --> 00:02:54,466
<i>A pak konečně...</i>

11
00:03:01,974 --> 00:03:04,226
<i>Oslavy byly ukončeny.</i>

12
00:03:04,309 --> 00:03:07,479
<i>Země, které dosáhli byla
neplodná a kamenitá.</i>

13
00:03:07,563 --> 00:03:09,690
<i>Žádné jídlo ani přístřeší.</i>

14
00:03:09,690 --> 00:03:11,942
<i>Jen kousající hmyz a hadi.</i>

15
00:03:14,152 --> 00:03:15,988
<i>Když vypluli tak snili</i>

16
00:03:16,071 --> 00:03:17,698
<i>o bohatstvích,
které by nastřádali,</i>

17
00:03:17,698 --> 00:03:20,868
<i>o tlustých ženách s velkými ňadry,
pro které by posílali.</i>

18
00:03:20,951 --> 00:03:23,704
<i>Ale jejich sny se změnili
na kousek chleba,</i>

19
00:03:23,745 --> 00:03:25,539
<i>pečené maso,</i>

20
00:03:25,622 --> 00:03:27,708
<i>a dokonce i
salát by postačil.</i>

21
00:03:49,146 --> 00:03:50,564
<i>Regino!</i>

22
00:03:50,606 --> 00:03:52,524
<i>Bohové.</i>

23
........